Skip links
Uvoz, izvoz i trgovina u Evropskoj Uniji

Preduslovi za izvoz u EU

Kontrolišite kvalitet i pretvorite više kompanija u svoje partnere

Kao kompanija koja posluje u Evropi, možete imati koristi od jedinstvenog tržišta EU, kao i od određenih trgovinskih aranžmana sa drugim evropskim zemljama. To znači da se većina robe može slobodno kretati unutar ove teritorije bez ikakvih dodatnih troškova ili kvantitativnih ograničenja. Međutim, određena dobra kao što su np. akcizna roba i hemikalije podležu dodatnim pravilima i kontrolama.

Za proizvode koji nisu na posebnim kontrolnim merama, kontrola kvaliteta najčešći uslov kada je u pitanju uvoz, izvoz i trgovina u Evropskoj Uniji. Evropsko tržište je na prvom mestu kada je u pitanju globalna trgovina. Otvorenost trgovinskih aranžmana učinila EU jednim od najvećih igrača na globalnoj trgovinskoj sceni i u današnje vreme ostaje dobar region za poslovanje. Da bi saznali više o uslovima ispratite linkove po temama:

Detaljne informacije možete pribaviti na portalu za korisnike  Access2Markets, portal za izvoznike i uvoznike iz EU koji mogu pronaći detaljne informacije za tarife, pravila o poreklu, zahtevi proizvoda, carinske procedure i formalnosti, PDV/akcize/porezi na promet, trgovinske barijere, trgovinska statistika …

Evropsko tržište traži zaštitu za svoje proizvođače,  bilo da je u pitanju kvalitet ili bezbednost proizvoda koje uvoze.  Primena ISO standarda ne predstavlja zakonsku obavezu, ali je već duže vreme tržištno uslovljena i u većini slučajeva se podrazumeva kao potvrda kontrole procesa. Evropska Unija konstantno pooštrava i propisuje nove uslove za uvoz roba i usluga, zahtevi su uobličeni u EU direktive, a usvajaju se i novi standardi koji zahtevaju od proizvođača da poštuju nove pravilnike i zahteveju potvrdu kontrole kvaliteta. Često se dešava da sami kupci zahtevaju dodatne mere koje su strožije od EU zahteva, zato je neophodno da pogledate za svaku članicu zahteve.

Ukoliko želite da proširite tržište, Swisocert Grup-a će vas podržavati i ohrabrivati do kraja u vašim namerama. Pretvorite više kompanija u kupce i poslovne partnere, uvedite zahtevani standard kontrole kvaliteta u vaše poslovanje i potvrdite kvalitet vaših proizvoda i/ili usluga.

Razvili smo jednostavna i praktična generička rešenja uvidu smernice za dobavljače robe i usluga, kako bi se omogućila brza i laka implementacija  standarda.  Swisocert grupa vam garantuje uspešnu implementaciju i sertifikaciju standarda za sva preduzeća i organizacije bez obzira na veličinu i delatnost.

Pošaljite e-upit da saznate cene i najkraći rok da dođete do sertifikata

    Leave a comment

    U svrhu boljeg korisničkog iskustva i poboljšanje kvaliteta svojih usluga, web adresa koristi kolačiće.