Skip links
new standads

Resertifikacija ISO standarda u 2023 godini

Resertifikacija ISO standarda

Resertifikacija standarda zahteva od kompanije da uskladi postojeću dokumentaciju i revidira procese sa zahtevima iz nove verzije standarda. Ovo treba da se završi pre isteka definisanog roka važenja postojeće verzije standarda – sertifikata, i da sve pripremite pre pregleda i ponovne sertifikacije do isteka važenja postojećeg sertifikata. Krajnje rokove primene i važenja postojećeg standarda, prelazak na novu verziju – definiše ISO organizacija, a praksi tranzicija traje maksimalno 3 godine od datuma objavljivanja nove verzije.

Tokom 2022 godine izvršena je revizija između ostalih i dva standarda koji su čest zahtev kupaca i predstavljaju preduslove za ulazak na EU tržište.

Nova verzija standarda ISO 27001:2022 i ISO 28000:2022  zahtevaju prilagođavanje i usklađivanje postojećih procesa sa novi zahtevima. Za nove korisnike u 2023 godini to znači implementacija u skladu sa novim zahtevima standarda i izdanjimaISO 27001:2022 i/ili  ISO 28000:2022. Resertifikacija ISO 28000 i 27001 standarda u Srbiji u toku 2023 god je moguća za sve kompanije koje poseduje predhodnu verziju standarda ISO 27001:2022 i 28000:2022  bez obzira na veličinu i delatnost.

Pomoćićemo Vam da se uskladite i ispunite nove zahteve koji su preduslov za uspešnu reviziju i resertifikaciju.

Resertifikacija ISO 28000:2022

Kako bi osigurao da se to dogodi, ISO postavlja ciklus pregleda od 5 godina. Nova verzija ISO 28000:2022 objavljena je u Martu 2022 godine. Sam naziv standarda ISO 28000 je takođe usklađen. U kontekstu revizije ISO je osigurao da naziv standarda bude u potpunosti usklađen sa njegovim sadržajem. Obim standarda ostaje isti kao i verzija iz 2007. godine. Međutim, naslov je ažuriran kako bi se osiguralo da se razume da pokriva sisteme upravljanja bezbednošću i da se primenjuje na SVE organizacije uključujući (ali ne ograničavajući se na) organizacije u lancu snabdevanja.

Više o novoj verziji standarda na stranici >>>

Resertifikacija ISO 27001:2022

Međunarodni forum za akreditaciju (IAF) objavio je dokument koji daje instrukcije za početzak primene od datuma objavljivanja ISO 27001:2022, da sve sertifikovane organizacije imaju rok od 36 meseci da završe tranziciju na novu verziju, u ovom slučaju najkasnije do 31. oktobra 2025. godine.

Tehnički, zahtev 6.1.3 ostavlja otvorena vrata za nastavak korišćenja kontrolnog seta iz verzije 2013, ako ih smatrate prikladnijim. U tom slučaju, dodavanje novo formiranog teksta u vašu izjavu o primenljivosti bi trebalo da bude dovoljno. Međutim, većini organizacija savetujemo da uskladi dokumentaciju pre sledeće revizije, kako bi bila u skladu sa očekivanjima zainteresovanih strana.

Dodatne informacije na stranici >>>

Razvili smo jednostavna i praktična generička rešenja uvidu smernice za dobavljače robe i usluga, kako bi se omogućila brza i laka tranzicija i implementacija ova dva ISO standarda.

Swisocert grupa vam garantuje uspešnu resertifikaciju postejećih standarda, implementaciju i sertifikaciju standarda po novoj verziji iz 2022 godine za sva preduzeća i organizacije bez obzira na veličinu i delatnost organizacije.

Ukoliko želite da proširite tržište, Swisocert Grup-a će vas podržavati i ohrabrivati do kraja u vašim namerama. Pretvorite više kompanija u kupce i poslovne partnere, uskladite ISO standarde i kontrole kvaliteta u vašem poslovanju i potvrdite kvalitet vaših proizvoda i/ili usluga .

Cena serrtifikacije standarda- Swisocert Sertifikacija Srbija

CENOVNIK USLUGA

RESERTIFIKACIJA I SERTIFIKACIJU STANDARDA

U MOGUĆNOSTI SMO DA ODGOVORIMO NA ZAHTEVE TRŽIŠTA I VERUJEMO DA SU NAŠE CENE ISO STANDARDA NAJPOVOLJNIJE NA TRŽIŠTU

Pošaljite e-upit da saznate cene i najkraći rok da se uskladite sa novom verzijom standarda.

    Leave a comment

    U svrhu boljeg korisničkog iskustva i poboljšanje kvaliteta svojih usluga, web adresa koristi kolačiće.