Skip links

SERTIFIKACIJA STANDARDA

Međunarodna potvrda kvaliteta

e-upitnik za cene i uslove

Pošaljite e-upit i saznaćete cene i najkraći rok da dođete do sertifikata.

  Prepustite proces sertifikacije u ruke specijalizovanoj kompaniji za pružanje konsultantskih usluga u oblasti standardizacije.

  +381 61 609 1941

  SERTIFIKACIJA STANDARDA

  Certification Audit – Proces kontrole standarda

  Obezbedite najpovoljnije uslove sertifikacije i prepustite procese certification audit-a u ruke specijalizovanoj kompaniji za pružanje usluga iz oblasti kontrole standarda. Prepustite proces implementacije Swisocert Group-i konsultanata i obezbedite najpovoljnije uslove sertifikacije već danas.

  Postupak dobijanja sertifikata naziva se – Certification Audit.

  Sertifikaciona provera je kontrola  ispunjenih zahteva u organizaciji prema zahtevima standarda. Implementiran standard zahtev da se po planu vrše interne provere na procesima i postavljenim procedurama, obezbeđujući na taj način da su ispunjeni i primenjeni zahtevi standarda. Bilo koji problem koji se pojavi treba da se ispravi i reaguje na vreme kako on nebi uticao na procese ili kvalitet proizvoda i/ili usluga.

  Internal Certification Audit

  Interne Audit kontrole prvestveno služe da se zahtevi i standarda redovno primenjuju i kontrolišu unutar organizacije. Pomažu i da se minimizira verovatnoća da sertifikaciono telo ukaže na neusaglašenost tokom njihove godišnje nadzorne (External Certification Audit) posete.

  Ponekad može biti teško otkloniti pristrasnost u samoj organizaciji prilikom internih audita. Danas se sve češće traži dodatno angažovanje odgovarajuće organizacije i za interne kontrole, a za potrebe naručioca posla. Ovakve ugovorom obavezujuće kontrole dobavljača robe i/ili usluga najčešće zahtevaju veliki trgovački lanci od svojih dobavljača ili proizvođača robnih marki. Sve češće ugovor o saradnji zahteva supervizora i nezavisnu kontrolu (External Certification Audit) primene određenih standarda, koji garantuju kontinuiran kvalite proizvoda i usluga.

  External Certification Audit

  Angažovanje odgovarajuće organizacije – Sertifikacione kuće za obavljanje Externih revizija (External Certification Audit Control), vrši se na ugovor od 3 godine. Izbor  kuće je na klijentu, a naša preporuka je da uvek birate međunarodne i akreditovane kuće sa iskustvom u vašem polju delatnosti.

  Kontrola (Certification Audit) se vrši jednom godišnje i proveravaju se neophodni procesi koji garantuju primenu zahteva određenog standarda. Kontrolu vrši iskusni auditor iz sertifikacione kuće, i u toku kontrole ukazaće na eventualne propuste i obezbediti vam vreme da uskladite svoje poslovanje sa zahtevima standarda.

  SERTIFIKAT

  Sertifikat je međunardno priznata potvrda vaše posvećnosti kvalitetu.


  Glavna svrha sertifikata je dokazati da proizvod ili proces ispunjava određene standarde i da se može pouzdano koristiti u različite svrhe.

  Kvalitet se može obezbediti već u procesu upravljanja poslovanjem, a sertifikat proizvodi efekat međunarodne garancije, koji stvara poverenje u proizvode i usluge koje vaša kompanija nudi.

   

  Kontrola i doslednost kvaliteta u svim industrijama i nacijama postaje neizostavan zahtev moderne ekonomije. Međunarodni standardi pomažu u postavci i održavanju jednakih uslova, a potvrdu primene i kontrole takvih zahteva predstavljaju međunarodno prihvaćena potvrda – Certificate (Sertifikat).

  Sertifikat je akreditiv koje je stekla kompanija da bi potvrdila primenu standarda u svojim procesima. Sertifikat se izdaje na 3 godine u obavezu redovnog godišnje nadzora. U dokumentu se navodi polje sertifikacije i tačan naziv standard koji kompanija ispunjava u svojim procesima. Sertifikat se dodeljuje nakon uspešnog kotrolnog procesa (Certification Audit), koji sprovodi nezavisna organizacija za kontrolu treće strane –  Sertifikaciona kuća.

  Successful Certification Audit

  Kako bi ispunili zahteve standarda naši konsultanti će vam pružiti sva neophodna rešenja u cilju uspešnog ocenjivanja!

  Prvi korak u postupku sertifikacije standarda je odabir odgovarajućeg standarda za proizvod, proces ili sistem koji se želi sertifikovati. Ovo može uključivati procenu različitih standarda koji se mogu primenjivati i odabir onog koji najbolje odgovara potrebama organizacije.

  • Priprema za sertifikaciju: Nakon što se odabere odgovarajući standard, sljedeći korak je priprema za sertifikaciju. Ovo može uključivati reviziju postojećih procesa i sistema kako bi se utvrdilo da li ispunjavaju zahteve standarda, kao i pripremu dokumentacije koja se može zahtijevati za proces sertifikacije.
  • Prijava za sertifikaciju: Kada su procesi i sistemi spremni za sertifikaciju, sledeći korak je podnošenje zahtjeva za sertifikaciju odgovarajućem sertifikacionom telu koje ima Akreditiv za željeno polje sertifikacije. Ovo obično uključuje podnošenje odgovarajuće dokumentacije i plaćanje sertifikacione takse.
  • Provera ispunjavanja standarda: Nakon što se zahtjev za sertifikaciju podnese, sertifikaciono telo će obaviti provjeru da li proizvod, proces ili sistem ispunjava zahteve standarda. Ovo može uključivati posjete lokaciji organizacije i pregled postojećih procesa i dokumentacije.
  • Dodela sertifikata: Ako sertifikaciono telo utvrdi da proizvod, proces ili sistem ispunjava zahteve standarda, dodijeliće sertifikat organizaciji. Ovo obično podrazumijeva izdavanje fizičkog sertifikata i objavljivanje informacija o sertifikaciji na odgovarajućim sajtovima i platformama.
  • Održavanje sertifikata: Nakon što se sertifikat dodeli, organizacija treba da održava ispunjavanje zahteva standarda kako bi se sertifikat mogao održati. Ovo može uključivati redovne revizije i provere da bi se osiguralo da se proizvodi, procesi ili sistemi i dalje izvode u skladu sa zahtevima standarda.

  Da bi sertifikati bili međunarodno važeći,  sertifikaciona kuća mora da poseduje akreditiv svog nacionalnog tela, koje je potpisnik međunarodno akreditacionog foruma (IAF). Samo u tom slučaju je sertifikat koji izdaje sertifikaciona kuća međunarodno priznat i na sebi nosi pored oznake akreditacionog tela i oznaku međunardnog foruma – IAF.

  Ne postoji zakonski rok za izdavanje sertifikata, i po pravilu definišu ga same sertifikacione kuće u svojim ugovorima. U praksi, vremenski rok od podnošenja zahteva i uspešno potvrđenog audita do izdavanja sertifikata obično je do petnaest  (15) radnih dana. Neophodno je naglasiti da je potrebno najmanje 10 dana pre kontrolne provere podneti prijavu i uplatiti takse, kako bi sertifikaciona kuća u predviđenom roku dodelila sertifikacioni evidencioni broj za nadzornu proveru  i obezbedila auditora.

  Sertifikat u relevantnim standardima pruža dokumentovani dokaz o tome da kompanije koje učestvuju u postupcima J.N mogu da rade i ispunjavaju zahteve određenih standarda, a prema potrebama naručioca raspisa. Međunarodno prihvaćeni standardi (Certificate) mogu biti predmet uslova u raspisu javne nabavke i kao takvi su međunarodno prihvaćeni, a samim tim i u Republici Srbiji.

  Izvoz proizvoda u EU, uključuje razumevanje obaveznih regulativa aktivnih na nivou Evropske Unije,  istraživanja nas dovode do zaključka da su zahtevani i standardi specifični prema privrednoj grani. Kao primer uzeli smo najčešće tražene standarde iz oblasti poljoprivredne – prehrrambene industrije:

  • HACCP
  • GlobalGAP
  • FSSC 22000
  • BRC – British Retail Consortium
  • IFS – International Featured Standard.

  Za ovu grupu standarda ISO 9001 standard predstavljaju osnov svih preduslova za uspešnu implementaciju i primenu zahteva. Svi ovi standardi su namenjeni komunikaciji sa poslovnim partnerima (business-to-business B2B) i nisu namenjeni krajnjim potrošačima, a samim tim, logo standarda se ne sme isticati na krajnjem proizvodnu ili pakovanju.

  U svrhu boljeg korisničkog iskustva i poboljšanje kvaliteta svojih usluga, web adresa koristi kolačiće.