Skip links

Global GAP

Standards for Good Agricultural Practices

Global GAP

GLOBAL GAP je međunarodno priznati standard za poljoprivrednu proizvodnju koji ima za cilj da se postigne bezbedna i održiva poljoprivredna proizvodnja u korist farmera, prodavaca i potrošača širom sveta. Sertifikacija GLOBAL GAP garantuje kontrolu vaših procesa u cilju kontinuiranog kvalitet i bezbednosti poljoprivrednih proizvoda.

Implementacija i sertifikacija prema zahtevima GLOBAL GAP je moguća za sva poljoprivredne organizacije u Srbiji bez obzira na veličinu i region. Razvili smo jednostavna i praktična generička rešenja kako bi se omogućila brza i jednostavna implementacija GLOBAL GAP standarda za mala i srednja preduzeća.

U mogućnosti smo da kratkom roku odgovorimo na zahteve tržišta i verujemo da je naša cena implementacije i sertifikacije u saradnji sa GlobalG.A.P organizacijom najpovoljnija na tržištu. Naše uluge prati garancija uspešne sertifikacije i međunarodno akreditovani sertifikati priznati u celom svetu.

 

GLOBAL GAP obuhvata sledeća polja:

  • Bezbednost i sledljivost hrane
  • Životna sredina (uključujući biodiverzitet)
  • Zdravlje, bezbednost i dobrobit radnika
  • Dobrobit životinja
  • Uključuje integrisano upravljanje usevima (ICM), integrisanu kontrolu štetočina (IPC),
  • Sistem upravljanja kvalitetom (KMS) i analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke (HACCP)

CENOVNIK USLUGA ZA UVOĐENJE I SERTIFIKACIJU STANDARDA

certification price

U MOGUĆNOSTI SMO DA ODGOVORIMO NA ZAHTEVE TRŽIŠTA I VERUJEMO DA SU NAŠE CENE IMPLEMENTACIJE I SERTIFIKACIJE  STANDARDA NAJPOVOLJNIJE NA TRŽIŠTU

GlobalG.A.P – Preduslov za proizvođače

Podržavamo poljoprivrednike i proizvođače koji teži da proizvodi bezbednu hranu i plasira na EU tržište.  Preduslov je da proizvođači ispune stroge zahteve standarda za bezbednu hranu u koej spada i GLOBAL GAP.  Kako bi vas u tim namerama prepoznali trgovački lanci i veletrgovci su prihvatili GlobalG.A.P  a ovaj standard će vam pomoći da  se povežete sa tržištima na kojima možete da prodajete svoje bezbedno i održivo proizvedene poljoprivredne proizvode razvijanjem i primenom sistema osiguranja na farmama koji su zasnovani na činjenicama i priznati u celom lancu snabdevanja.

Standard dobre poljoprivredne prakse  – Global GAP u  Srbija

GLOBALG.A.P. je organizacija koje postavlja dobrovoljne standarde za sertifikaciju proizvodnih procesa poljoprivrednih (uključujući akvakulture) proizvoda širom sveta. GLOBALG.A.P. je zaštitni znak bezbedne hrane i predstavlja skup standarda za dobru poljoprivrednu praksu (G.A.P.).

GLOBALG.A.P.

Implementacija GLOBAL GAP

 • GLOBAL GAP standard obezbeđuje veću efikasnost u proizvodnji.
 • Poboljšava poslovne performanse i smanjuje rasipanje vitalnih resursa.
 • Pruža opšti pristup poljoprivredi koji se zasniva na najboljim praksama za generacije koje dolaze.

Sertifikacija GLOBAL GAP

Vaša ulaznica za globalno tržište je Global GAP sertifikat, rešenja koja smo razvili pružaju praktičnu implementaciju uz generčka dokumenta omogućiće vam da za kratko vreme sertifikujete svoju organizaciju.

Sertifikat GLOBAL GAP dostupan je za tri oblasti poljoprivredne proizvodnje: usevi, stočarstvo i akvakultura. Kada se uspešno uskladite sa zahtevima standarda, prolazite proveru od strane Sertifikacione kuće kako bi dobili GLOBAL GAP sertifikat za relevantnu grupu i obim proizvodnje.

Sertifikat GLOBAL GAP važi godinu dana i poseduje svoj GLOBAL GAP Broj (GGN).
Sertifikat  je uveden u javno dostupnu bazu.

Uporedite ponude sertifikacionih kuća u vašoj zemlji, registrujte se sa nama i dobićete svoj GLOBAL GAP Broj (GGN). Prosledite Swisocert grupi vaš upit za GLOBAL GAP da biste već danas započeli proces implementacije i sertifikacije po najpovoljnijim uslovima na tržištu.

Global GAP  – Smernice za poljoprivredne proizvođače u Srbiji

GLOBAL GAP standard obuhvata ukupno više od 40 polja u oblasti poljoprivrede i stočarstva. Danas se od kompanija sve više zahtevaju standardi koji dokazuju efikasno upravljale procesima i kontrolu proizvoda i/ili usluga, društvenoodgovoran i kontrolisan uticaj na životnu sredinu i društvo. Jedan od uslova koje postavljaju je da moraju osigurati da i njihovi dobavljači poštuju određene principe‚iz lanca snabdevanja. Najbolji primer su trgovački lanci prisutni u preko 20 zemalja, a u Srbiji kao primer treba uzeti Lidl prodajni lanac, koji je svojim kooperantima u poljoprivredi postavio uslov da uđu u njihov lanac Global GAP. Smernice za dobavljače – Certificate Quality proof, postavljaju jasne zahteve koje morate poštovati u svom poslovanju da bi ste se našli na odobrenoj listi dobavljača.

Praktična implementacija Global GAP -a pomoću generičke dokumentacije u kratkom roku!

WELCOME TO SWISOCERT

NAŠI STRUČNJACI U VAŠOJ REGIJI

Razvili smo jednostavna i praktična generička rešenja kako bi se omogućila brza i jednostavna implementacija standarda za mala i srednja preduzeća.

BRZA I JEDNOSTAVNA IMPLEMENTACIJA I SERTIFIKACIJA ISO STANDARDA U SRBIJI

1 - Analiza Podataka

Razvili smo jednostavna, fleksibilna i prilagodljiva rešenja, koja nam pomažu da analiziramo vaše zahteve, procese i potrebe.

Koliko košta ISO standard ?

Ovaj praktičan korak omogućiće nam da za nekoliko minuta obezbedimo neophodne informacije i sagledamo najbitnije korake za brzu implementaciju standarda i obezbedimo vam najpovoljnije uslove.

2 - Implementacija Standarda

Iskoristite sve prednosti generičke dokumentacije koju je razvila SwisoCert grupa.

Generička dokumentacija

Generička dokumentacija omogućava da se Vaši procesi jednostvano dokumentuju i optimizuju, čime se postiže brza i praktična implementacija standarda. Ovako uspostavljene procedure smanjuju broj reklamacija, optimizuje troškove vašeg poslovanja i uvođenja standarda.

3 - Sertifikacija Standarda

Brzo i jednostavno obezbedite svojoj kompaniji ISO sertifikat u saradnji sa SwisoCert grupom.

ISO Certificate

Višegodišnje iskustvo na polju standardizacije omogućava nam da u kratkom roku sertifikujemo Vašu organizaciju po najpovoljnijim uslovima na tržištu.  ISO Sertifikat je međunarodno priznata potvrda izdata od strane akreditovane sertifikacione kuće u sklopu IAF-a.

GlobalGAP uslov za proizvođače

Standard kao uslov za poljoprivredne proizvođače u vidu GlobalGAP je u skladu sa razvojem novih zaštitnih mera zapadnog tržišta od 2020 godine u novonastaloj pandemiskoj i ekonomskoj situaciji.  Evropsko tržište i trgovci sve češće uvode nove ili strožije mere u cilju zaštite potrošača i tržišta, a najčešće traženi standard u poljoprivredi je GlobaGAP.

Nadležne službe restriktivnije kontrolišu ispunjenost zahteva EU direktiva i međunarodnih standarda, koji su kao preduslova postavljeni kako bi štitili svoja razvijena tržišta. Ovaj trend poštovanja strožijih mera i uslova se direktno i indirektno preneo na Srpsku privredu i privrednike. Kao primer navešćemo najčešće pominjani slučaj u medijima poslednjih par godina, sertifikaciju proizvodnje koja postaje uslov za saradnju u poljoprivredno – prehrambenom sektoru između globalnih trgovačkih lanaca i proizvođača hrane (Global Gap – Lidl).

Osnovna sistematska dokumenta GlobaGAP standarda su:

• Opšti propisi (koji utvrđuju pravila za rad standarda),
• Kontrolne tačke i kriterijumi usklađenosti (daju specifične detalje za svaki zahtev) i
• Kontrolne liste (koje čine osnovu za internu u eksternu kontrolu).

Global GAP certification

GlobalGAP zahtevi standarda

Pregled GlobalGAP zahteva standarda na primeru za voće i povrće koje je neophodno ispuniti kako bi sertifikovali svoju proizvodnju.

Osnovi za sva poljoprivredna dobra:

1. Evidencije i interno samo-ocenjivanje,
2. Istorija i upravljanje lokacijom / zemljištem,
3. Zdravlje, bezbednost i dobrobit radnika,
4. Upravljanje otpadom i zagađenjem, reciklaža i ponovna upotreba,
5. Prirodno okruženje i zaštita,
6. Žalbe,
7. Sledljivost

Osnova za useve:

1. Sledljivost,
2. Sadni materija,
3. Istorija i upravljanje lokacijom / zemljištem,
4. Upravljanje zemljištem,
5. Upotreba đubriva,
6. Navodnjavanje / Fertigacija,
7. Integrisana zaštita useva protiv štetočina,
8. Proizvodi za zaštitu useva / bilja,

Voće i povrće:

1. Sadni materija,
2. Upravljanje zemljištem i supstratima,
3. Navodnjavanje / Fertigacija,
4. Žetva,
5. Rukovanje sa proizvodima, i ostali zahtevi specifični za pojedinačne pod-oblasti.

Izvor: GlobalGAP website, www.globalgap.org

Trusted by global companies

We research and development generic models solution for small to medium companies, the aim of being a first-choice for international standards within your sector.

U svrhu boljeg korisničkog iskustva i poboljšanje kvaliteta svojih usluga, web adresa koristi kolačiće.