Skip links

HACCP

Kontrole u preradi i skladištenju mesa

HACCP – PRERADA MESA

Kada je HACCP u industriji mesa u pitanju,zahtevi su bez kompromisa u pogledu higijene i svežine prerađevina. Prednost naših konsultanata je sposobnost da obezbedimo vrhunske higijenske standarde u najtežim okruženjima. Dnevne vesti i izveštaji o nehigijenskim uslovima u ugostiteljstvu i prehrambenoj industriji uvek su u aktuelne. Sa pojavom društvenih medija, loše vesti se šire brže nego ikada ranije.

Praktična i brza implementacija HACCP za industriju prerade mesa. HACCP standard je po zakonu obavezan u Srbiji za sva u učesnike u prehrambenoj industriji bez obzira na veličinu i vrstu prehrambenih proizvoda.

Razvili smo jednostavna generička rešenja kako bi se lako prilagodili vašim procesima i omogućila brza implementacija HACCP standarda za industriju prerade mesa.

U mogućnosti smo da kratkom roku odgovorimo na zahteve tržišta i verujemo da su cene naših usluga najpovoljnije na tržištu, naše usluge prati garancija i uspešna sertifikacija HACCP standarda za industriji prerade mesa u Srbiji uz međunarodni sertifikat. HACCP zakonska obaveza za proizvođače i sve učesnike u proivodnji i preradi mesa, a pokriva sledeća polja:

    • Hazard – Opasnost po zdravlje u određenoj tački procesa proizvodnje namirnice
    • Analysis – Analiza opasnosti moguće kontaminacije proizvoda u svakoj tački procesa proizvodnje namirnice
    • Critical – Određivanje kritične tačke u procesu po zdravstvenu bezbednost proizvoda
    • Control – Kontrola kritične tačke procesa
    • Point – Tačaka procesa proizvodnje namirnice

 

CENOVNIK USLUGA ZA UVOĐENJE I SERTIFIKACIJU STANDARDA

certification price

U MOGUĆNOSTI SMO DA ODGOVORIMO NA ZAHTEVE TRŽIŠTA I VERUJEMO DA SU NAŠE CENE IMPLEMENTACIJE I SERTIFIKACIJE  STANDARDA NAJPOVOLJNIJE NA TRŽIŠTU

HACCP U PRERADI MESA

HACCP je obavezujući na tržištu Srbije od 1. januara 2009. godine, a preduzeća koja ne budu posedovala urednu dokumentaciju ili dokaz o poslovanju u skladu sa ovim sistemom neće moći da izvoze i/ili prodaju svoje proizvode u Republici Srbiji. Zakonska osnova za primenu sistema  HACCP objavljena je u službenom glasniku RS 41/2009.

HACCP u preradi mesa uspešno funkcioniše samo uz realizaciju preduslovnih programa. Ispunjenje ovih preduslova smanjuje rizike proizvodnje i osiguravaju da oni ne utiču na sigurnost proizvoda. Ispunjenje ovih programa čine temelj za implementaciju HACCP sistema u mesari i/ili fabrikama za prepradu mesa.

Dobra higijenska praksa – DHP
Pruža opšte informacije koje uključuju pravila ponašanja radnika, nošenje zaštitne opreme, nošenje posebne odeće, zaštita kose, zabrana upotrebe štetnih hemijskih sredstava, prikladnost prostorija, postupke pranja i dezinfekcije.
Dobra proizvođačka praksa – DPP
Minimalni zahtevi za kontrolu procesa i sanitaciju u proizvodnji hrane. Uključuje prikladnu opremu i materijal opreme, lokaciju i dizajn zgrade, kontrolu štetočina, lokaciju proizvodnje, logistiku procesa.
Standardni operativni postupci – SOP
Definiše se ko mora nešto uraditi, zašto se to radi, šta tačno treba uraditi i kako se to radi. Određuje se i učestalost izvođenja navedenih operacija, granične vrijednosti prihvatljivosti i korektivne mere ako rezultati nisu zadovoljavajući.
Standardni sanitacijski operativni procesi – SSOP
Postupci koji utvrđuju način i korake sanitacije s obzirom na mogućnost direktne kontaminacije proizvoda tokom proizvodnje. Uključuje i pred operativnu sanitaciju (čistoća opreme, pribora i površina pre početka proizvodnje) i operativnu sanitaciju (čistoća opreme tokom proizvodnje, higijena radnika, manipulacija sa sirovinom, poluproizvodom i gotovim proizvodom).

 

Prosledite Swisocert grupi vaš upit za HACCP Standard da biste već danas započeli proces implementacije i sertifikacije po najpovoljnijim uslovima na tržištu.

HACCP STANDARD PDFVODIČ ZA PRIMENU HACCP U PROIZVODNJI HRANE

WELCOME TO SWISOCERT

NAŠI STRUČNJACI U VAŠOJ REGIJI

Razvili smo jednostavna i praktična generička rešenja kako bi se omogućila brza i jednostavna implementacija standarda za mala i srednja preduzeća.

BRZA I JEDNOSTAVNA IMPLEMENTACIJA I SERTIFIKACIJA ISO STANDARDA U SRBIJI

1 - Analiza Podataka

Razvili smo jednostavna, fleksibilna i prilagodljiva rešenja, koja nam pomažu da analiziramo vaše zahteve, procese i potrebe.

Koliko košta ISO standard ?

Ovaj praktičan korak omogućiće nam da za nekoliko minuta obezbedimo neophodne informacije i sagledamo najbitnije korake za brzu implementaciju standarda i obezbedimo vam najpovoljnije uslove.

2 - Implementacija Standarda

Iskoristite sve prednosti generičke dokumentacije koju je razvila SwisoCert grupa.

Generička dokumentacija

Generička dokumentacija omogućava da se Vaši procesi jednostvano dokumentuju i optimizuju, čime se postiže brza i praktična implementacija standarda. Ovako uspostavljene procedure smanjuju broj reklamacija, optimizuje troškove vašeg poslovanja i uvođenja standarda.

3 - Sertifikacija Standarda

Brzo i jednostavno obezbedite svojoj kompaniji ISO sertifikat u saradnji sa SwisoCert grupom.

ISO Certificate

Višegodišnje iskustvo na polju standardizacije omogućava nam da u kratkom roku sertifikujemo Vašu organizaciju po najpovoljnijim uslovima na tržištu.  ISO Sertifikat je međunarodno priznata potvrda izdata od strane akreditovane sertifikacione kuće u sklopu IAF-a.

HACCP U MESARI

Da bi mogli jasno sagledati koja polja pokriva HACCP u proizvodnji, neophodno je naglasiti sve faze na koje se odnosi u delu proizvodnje, prerade i prometa.

Svaka zemlja ima svoje propise o higijeni hrane, ako se prekrši jedno od ovih pravila, možete se suočiti sa novčanom kaznom ili, u najgorem slučaju, završiti u zatvoru. Da ne pominjemo trajnu štetu reputaciji koju bi to izazvalo.

Mesara mora biti u mogućnosti da uđete u trag svojim proizvodima minimum jedan korak unazad. Morate da zabeležite određene informacije i da ih čuvate do trenutka kada se može razumno očekivati da će hrana biti konzumirana.

HACCP etikete i evidencije

HACCP podrazumeva da etiketiranjem morate dati svom kupcu određene informacije o hrani koju prodajete. Za hranu životinjskog porekla morate voditi detaljniju evidenciju. To uključuje grupe mesa: sirovo meso, ribu, jaja, salame, sir, kuvanu šunku.

Za svaku primljenu pošiljku beležite i svakodnevno ažurirate sledeće informacije: tačan opis hrane zapreminu ili količinu hrane naziv i adresu subjekta u poslovanju hranom od koga je hrana otpremljena naziv i adresu pošiljaoca (vlasnika), ako se razlikuje od subjekta u poslovanju hranom, od koga je hrana otpremljena referencu koja identifikuje partiju, seriju ili pošiljku, prema potrebi, i datum otpreme

HACCP isporuka i distribucija mesa

HACCP koristi pristup bezbednosti hrane koji koncentriše pažnju na moguće uzroke opasnosti po bezbednost mesnih proizvoda. Ovo omogućava da identifikujete i kontrolišete opasnosti po bezbednost hrane. Jedan od kritičnih sektora koji ne sme da propusti korišćenje HACCP sistema je industrija mesa.

Za svaku pošiljku isporučenu drugom prehrambenom preduzeću beležite i svakodnevno ažurirajte sledeće informacije: tačan opis hrane zapreminu ili količinu hrane naziv i adresu subjekta u poslovanju hranom kome se hrana šalje naziv i adresu primaoca (vlasnika), ako se razlikuje od subjekta u poslovanju hranom kome se hrana šalje referencu koja identifikuje partiju, seriju ili pošiljku, prema potrebi datum otpreme.

Trusted by global companies

We research and development generic models solution for small to medium companies, the aim of being a first-choice for international standards within your sector.

U svrhu boljeg korisničkog iskustva i poboljšanje kvaliteta svojih usluga, web adresa koristi kolačiće.