Skip links

HACCP

Bezbednost u proizvodnji i distribuciji peciva i kolača

HACCP u proizvodnji peciva

Konditirska i industrija peciva imaju naveći udeo u distribuciji svojih proizvoda kroz veliek trgovačke lance kako u Srbiji tako i u EU. Čest uslov su ISO ili IFS standardi, ali osnov za kvalitet i kontrole polazi od HACCP standarda. Multinacionalni proizvođači hrane traže od svojih dobavljača i podizvođača u lancu snabdevanja hranom da implementiraju sisteme upravljanja bezbednošću hrane kako bi poboljšali zaštitu svog brenda. U skladu sa zahtevima HACCP sistema, trebalo bi da identifikujete i kontrolišete potencijalne opasnosti u određenim tačkama procesa.Ova kontrola u osnovi podrazumeva i obuhvata fizičke, hemijske i biološke opasnosti.

Praktična i brza implementacija HACCP za industriju konditora i peciva za sva u učesnike u prehrambenoj industriji bez obzira na veličinu i vrstu prehrambenih proizvoda.

Razvili smo jednostavna generička rešenja kako bi se lako prilagodili vašim procesima i omogućila brza implementacija HACCP standarda za industriju konditora i peciva.

U mogućnosti smo da kratkom roku odgovorimo na zahteve tržišta i verujemo da su cene naših usluga najpovoljnije na tržištu, naše usluge prati garancija i uspešna sertifikacija HACCP standarda za industriji peciva u Srbiji uz međunarodni sertifikat.

  • Hazard – Opasnost po zdravlje u određenoj tački procesa proizvodnje namirnice
  • Analysis – Analiza opasnosti moguće kontaminacije proizvoda u svakoj tački procesa proizvodnje namirnice
  • Critical – Određivanje kritične tačke u procesu po zdravstvenu bezbednost proizvoda
  • Control – Kontrola kritične tačke procesa
  • Point – Tačaka procesa proizvodnje namirnice

 

CENOVNIK USLUGA ZA UVOĐENJE I SERTIFIKACIJU STANDARDA

certification price

U MOGUĆNOSTI SMO DA ODGOVORIMO NA ZAHTEVE TRŽIŠTA I VERUJEMO DA SU NAŠE CENE IMPLEMENTACIJE I SERTIFIKACIJE  STANDARDA NAJPOVOLJNIJE NA TRŽIŠTU

HACCP U PROIZVODNJI PECIVA I KOLAČA

HACCP je obavezujući na tržištu Srbije od 1. januara 2009. godine, a preduzeća koja ne budu posedovala urednu dokumentaciju ili dokaz o poslovanju u skladu sa ovim sistemom neće moći da izvoze i/ili prodaju svoje proizvode u Republici Srbiji. Zakonska osnova za primenu sistema  HACCP objavljena je u službenom glasniku RS 41/2009.

HACCP u proizvodnji peciva i kolača uspešno funkcioniše samo uz realizaciju preduslovnih programa. Ispunjenje ovih preduslova smanjuje rizike proizvodnje i osiguravaju da oni ne utiču na sigurnost proizvoda. Ispunjenje ovih programa čine temelj za implementaciju HACCP sistema u pekarama i/ili fabrikama za proizvodnju konditorskih proizvoda.

Dobra higijenska praksa – DHP
Pruža opšte informacije koje uključuju pravila ponašanja radnika, nošenje zaštitne opreme, nošenje posebne odeće, zaštita kose, zabrana upotrebe štetnih hemijskih sredstava, prikladnost prostorija, postupke pranja i dezinfekcije.
Dobra proizvođačka praksa – DPP
Minimalni zahtevi za kontrolu procesa i sanitaciju u proizvodnji hrane. Uključuje prikladnu opremu i materijal opreme, lokaciju i dizajn zgrade, kontrolu štetočina, lokaciju proizvodnje, logistiku procesa.
Standardni operativni postupci – SOP
Definiše se ko mora nešto uraditi, zašto se to radi, šta tačno treba uraditi i kako se to radi. Određuje se i učestalost izvođenja navedenih operacija, granične vrijednosti prihvatljivosti i korektivne mere ako rezultati nisu zadovoljavajući.
Standardni sanitacijski operativni procesi – SSOP
Postupci koji utvrđuju način i korake sanitacije s obzirom na mogućnost direktne kontaminacije proizvoda tokom proizvodnje. Uključuje i pred operativnu sanitaciju (čistoća opreme, pribora i površina pre početka proizvodnje) i operativnu sanitaciju (čistoća opreme tokom proizvodnje, higijena radnika, manipulacija sa sirovinom, poluproizvodom i gotovim proizvodom).

Pre nego započnete prve korake u poslovanju ispratite uputstvo za primenu HACCP za domaće proizvođače hleba, kolača i poslastica. Svako ko priprema i prodaje hranu mora da se uveri da je proizvod koji isporučuje bezbedan za jelo.

Prosledite Swisocert grupi vaš upit za HACCP Standard da biste već danas započeli proces implementacije i sertifikacije po najpovoljnijim uslovima na tržištu.

HACCP STANDARD PDFVODIČ ZA PRIMENU HACCP U PROIZVODNJI HRANE

WELCOME TO SWISOCERT

NAŠI STRUČNJACI U VAŠOJ REGIJI

Razvili smo jednostavna i praktična generička rešenja kako bi se omogućila brza i jednostavna implementacija standarda za mala i srednja preduzeća.

BRZA I JEDNOSTAVNA IMPLEMENTACIJA I SERTIFIKACIJA ISO STANDARDA U SRBIJI

1 - Analiza Podataka

Razvili smo jednostavna, fleksibilna i prilagodljiva rešenja, koja nam pomažu da analiziramo vaše zahteve, procese i potrebe.

Koliko košta ISO standard ?

Ovaj praktičan korak omogućiće nam da za nekoliko minuta obezbedimo neophodne informacije i sagledamo najbitnije korake za brzu implementaciju standarda i obezbedimo vam najpovoljnije uslove.

2 - Implementacija Standarda

Iskoristite sve prednosti generičke dokumentacije koju je razvila SwisoCert grupa.

Generička dokumentacija

Generička dokumentacija omogućava da se Vaši procesi jednostvano dokumentuju i optimizuju, čime se postiže brza i praktična implementacija standarda. Ovako uspostavljene procedure smanjuju broj reklamacija, optimizuje troškove vašeg poslovanja i uvođenja standarda.

3 - Sertifikacija Standarda

Brzo i jednostavno obezbedite svojoj kompaniji ISO sertifikat u saradnji sa SwisoCert grupom.

ISO Certificate

Višegodišnje iskustvo na polju standardizacije omogućava nam da u kratkom roku sertifikujemo Vašu organizaciju po najpovoljnijim uslovima na tržištu.  ISO Sertifikat je međunarodno priznata potvrda izdata od strane akreditovane sertifikacione kuće u sklopu IAF-a.

Šta HACCP propisi kažu o pekarama i poslastičarnicama?

Prehrambena industrija je odgovorna ne samo za proizvodnju bezbedne hrane, već i za demonstraciju kako su pitanja bezbednosti hrane osmišljena i implementirana. Razvoj sistema upravljanja bezbednošću hrane doprinosi ovom cilju na otvoren i transparentan način.

Svako preduzeće, kao što je pekara/poslastičarnica, koje prerađuje, modifikuje ili prodaje hranu, mora da uspostavi i primeni HACCP plan kako bi se osigurala bezbednost potrošača. HACCP plan uzima u obzir rizike i opasnosti specifične za svaki posao obavezne po zakonu.

HACCP plan je sistem koji identifikuje, procenjuje i kontroliše relevantne opasnosti vezane za proizvodnju. Ovaj plan omogućava profesionalcima da prevaziđu fizičke, mikrobiološke i hemijske opasnosti kroz obavljanje periodičnih provera.

Označavanje proizvoda – uključujući alergene

Imate pravnu odgovornost prema Pravilniku o informacijama o hrani iz 2014. da obezbedite svojim klijentima sa tačnim informacijama o alergenim sastojcima sadržanim u vašem proizvodi. Za potpune smernice o zahtevima za alergene kontatirajte naše konsultante i pogledajte web stranicu Agencije za standarde hrane.

Zakonodavstvo se odnosi na svu hranu i pića, i za upakovanu hranu/piće i hranu/piće koji se prodaju u rasutom stanju. Swisocert za hranu takođe nudi on-line obuku o alergijama i resurse za preduzeća. Za druge smernice za etiketiranje hrane i trgovinske standarde, uključujući tvrdnje bez glutena, pošaljite upit.

HACCP plan za pekare i poslastičare

Pre nego započnete prve korake u poslovanju ispratite uputstvo za primenu HACCP za domaće proizvođače hleba, kolača i poslastica. Svako ko priprema i prodaje hranu mora da se uveri da je proizvod koji isporučuje bezbedan za jelo.

Sastojci, način proizvodnje, stanje prostorija i lice koje izrađuje hrana može uticati na bezbednost i kvalitet finalnog proizvoda. Svi prehrambeni poslovi, bez obzira na vrstu ili veličinu operacije, mora biti u skladu sa zakonskim zahtevima i HACCP standardom.

HACCP plan za poslastičare i pekare je specifičan prema proizvodu (npr. hljeb u tiganju, peciva, lepinje, kolači) i proces uključuje i njegovu proizvodnju, kao što je proizvodna linija ili sanitarije. Fokusira se na opasnosti po bezbednost hrane koje uspostavljeni preduslovi higijenskih programa i/ili dobra proizvodna praksa ne mogu da kontrolišu ili spreče.

HACCP plan za pekare je izlazni dokument studije o analizi opasnosti i kritičnim kontrolnim tačkama (HACCP). Njime se navode strategije koje treba slediti da bi se obezbedila kontrola fizičkih, hemijskih i bioloških opasnosti na osnovu sedam principa HACCP-a pri proizvodnji pečenih proizvoda.

Upravljanje bezbednošću hrane

Svi subjekti u poslovanju sa hranom moraju upravljati opasnostima po bezbednost hrane u svom poslovanju koristeći odgovarajući dokumentovani sistem upravljanja bezbednošću hrane. Ovo bi trebalo da se zasniva na
principe HACCP (analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke) koji identifikuje faze tokom proizvodnje hrane u kojima stvari mogu poći naopako, najprikladniji način sprečavanje nastajanja problema, korektivne mere koje treba preduzeti ako stvari dođu pogrešiti i najbolji način da evidentirate sve ove informacije.

Implementacija HACCP u pekare

Pekare često moraju da budu stručnjaci u upravljanju temperaturom: od obezbeđivanja održavanja hladnog lanca proizvoda u rashladnim uređajima, do garantovanja da je pečenje pravilno obavljeno kako bi se dobili hrskavi bageti.

Predloženi HACCP plan za domaće proizvođače hleba, kolača i konditorskih proizvoda je dat u delu ovog uputstva.

Smernice za proizvođače hleba, kolača i poslastica se zasnivaju na ključnim oblastima:

• Unakrsna kontaminacija;
• Čišćenje;
• Kuvanje;
• Hlađenje.

Savetujemo vam da razmotrite navedene opasnosti i popunite delove koji su relevantni za Vaš posao. Među samoproverama koje se sprovode metodom HACCP, kontrola temperature u vašim skladišnim prostorijama je posebno dugotrajna, zahtevna i ponavljajuća. Ručna očitavanja temperature moraju se redovno meriti (u većini slučajeva svakodnevno). Predlažu se i zahtevaju sledeći elementi:

 • Obučen HACCP tim
 • Opis proizvoda
 • Namena
 • Dijagrami toka procesa
 • Tabela analize opasnosti (HACCP princip 1)
 • Identifikacija kritičnih kontrolnih tačaka (CCP) (HACCP princip 2)
 • HACCP kontrolni dijagram (HACCP principi 3-7)

 

Uputstvo za proizvođače hleba, kolača i poslastica >>>

Trusted by global companies

We research and development generic models solution for small to medium companies, the aim of being a first-choice for international standards within your sector.

U svrhu boljeg korisničkog iskustva i poboljšanje kvaliteta svojih usluga, web adresa koristi kolačiće.