Skip links

HACCP

Bezbednost u proizvodnji i skladištenju stočne hrane

HACCP u proizvodnji stočne hrane

Industrija stočne hrane je važan segment za stočarsku proizvodnju. Cena i kvalitet stočne hrane su veoma važani i definišu samu kontrolu, a osnov čini HACCP standard. Pored toga brojne zdravstvene krize u nedavnoj prošlosti jasno su stavile do znanja da se hrana za životinje mora smatrati kao potencijalna opasnost po javno zdravlje, i uredno kontrolisati.

Praktična i brza implementacija HACCP za industriju stočne hrane. HACCP standard je po zakonu obavezan u Srbiji za sva u učesnike u prehrambenoj industriji bez obzira na veličinu i vrstu prehrambenih proizvoda.

Razvili smo jednostavna generička rešenja kako bi se lako prilagodili vašim procesima i omogućila brza implementacija HACCP standarda za industriju stočne hrane.

U mogućnosti smo da kratkom roku odgovorimo na zahteve tržišta i verujemo da su cene naših usluga najpovoljnije na tržištu, naše usluge prati garancija i uspešna sertifikacija HACCP standarda za industriji stočne hrane u Srbiji uz međunarodni sertifikat. HACCP zakonska obaveza za proizvođače i sve učesnike u proivodnji stočne hrane, a pokriva sledeća polja:

    • Hazard – Opasnost po zdravlje u određenoj tački procesa proizvodnje namirnice
    • Analysis – Analiza opasnosti moguće kontaminacije proizvoda u svakoj tački procesa proizvodnje namirnice
    • Critical – Određivanje kritične tačke u procesu po zdravstvenu bezbednost proizvoda
    • Control – Kontrola kritične tačke procesa
    • Point – Tačaka procesa proizvodnje namirnice

 

CENOVNIK USLUGA ZA UVOĐENJE I SERTIFIKACIJU STANDARDA

certification price

U MOGUĆNOSTI SMO DA ODGOVORIMO NA ZAHTEVE TRŽIŠTA I VERUJEMO DA SU NAŠE CENE IMPLEMENTACIJE I SERTIFIKACIJE  STANDARDA NAJPOVOLJNIJE NA TRŽIŠTU

HACCP U FABRIKAMA STOČNE HRANE

HACCP je obavezujući na tržištu Srbije od 1. januara 2009. godine, a preduzeća koja ne budu posedovala urednu dokumentaciju ili dokaz o poslovanju u skladu sa ovim sistemom neće moći da izvoze i/ili prodaju svoje proizvode u Republici Srbiji. Zakonska osnova za primenu sistema  HACCP objavljena je u službenom glasniku RS 41/2009.

HACCP u Industrija stočne hrane uspešno funkcioniše samo uz realizaciju preduslovnih programa. Ispunjenje ovih preduslova smanjuje rizike proizvodnje i osiguravaju da oni ne utiču na sigurnost proizvoda. Ispunjenje ovih programa čine temelj za implementaciju HACCP sistema u mešaonama i fabrikama stočne hrane.

Dobra higijenska praksa – DHP
Pruža opšte informacije koje uključuju pravila ponašanja radnika, nošenje zaštitne opreme, nošenje posebne odeće, zaštita kose, zabrana upotrebe štetnih hemijskih sredstava, prikladnost prostorija, postupke pranja i dezinfekcije.
Dobra proizvođačka praksa – DPP
Minimalni zahtevi za kontrolu procesa i sanitaciju u proizvodnji hrane. Uključuje prikladnu opremu i materijal opreme, lokaciju i dizajn zgrade, kontrolu štetočina, lokaciju proizvodnje, logistiku procesa.
Standardni operativni postupci – SOP
Definiše se ko mora nešto uraditi, zašto se to radi, šta tačno treba uraditi i kako se to radi. Određuje se i učestalost izvođenja navedenih operacija, granične vrijednosti prihvatljivosti i korektivne mere ako rezultati nisu zadovoljavajući.
Standardni sanitacijski operativni procesi – SSOP
Postupci koji utvrđuju način i korake sanitacije s obzirom na mogućnost direktne kontaminacije proizvoda tokom proizvodnje. Uključuje i pred operativnu sanitaciju (čistoća opreme, pribora i površina pre početka proizvodnje) i operativnu sanitaciju (čistoća opreme tokom proizvodnje, higijena radnika, manipulacija sa sirovinom, poluproizvodom i gotovim proizvodom).

 

Prosledite Swisocert grupi vaš upit za HACCP Standard da biste već danas započeli proces implementacije i sertifikacije po najpovoljnijim uslovima na tržištu.

HACCP STANDARD PDFVODIČ ZA PRIMENU HACCP U PROIZVODNJI HRANE

WELCOME TO SWISOCERT

NAŠI STRUČNJACI U VAŠOJ REGIJI

Razvili smo jednostavna i praktična generička rešenja kako bi se omogućila brza i jednostavna implementacija standarda za mala i srednja preduzeća.

BRZA I JEDNOSTAVNA IMPLEMENTACIJA I SERTIFIKACIJA ISO STANDARDA U SRBIJI

1 - Analiza Podataka

Razvili smo jednostavna, fleksibilna i prilagodljiva rešenja, koja nam pomažu da analiziramo vaše zahteve, procese i potrebe.

Koliko košta ISO standard ?

Ovaj praktičan korak omogućiće nam da za nekoliko minuta obezbedimo neophodne informacije i sagledamo najbitnije korake za brzu implementaciju standarda i obezbedimo vam najpovoljnije uslove.

2 - Implementacija Standarda

Iskoristite sve prednosti generičke dokumentacije koju je razvila SwisoCert grupa.

Generička dokumentacija

Generička dokumentacija omogućava da se Vaši procesi jednostvano dokumentuju i optimizuju, čime se postiže brza i praktična implementacija standarda. Ovako uspostavljene procedure smanjuju broj reklamacija, optimizuje troškove vašeg poslovanja i uvođenja standarda.

3 - Sertifikacija Standarda

Brzo i jednostavno obezbedite svojoj kompaniji ISO sertifikat u saradnji sa SwisoCert grupom.

ISO Certificate

Višegodišnje iskustvo na polju standardizacije omogućava nam da u kratkom roku sertifikujemo Vašu organizaciju po najpovoljnijim uslovima na tržištu.  ISO Sertifikat je međunarodno priznata potvrda izdata od strane akreditovane sertifikacione kuće u sklopu IAF-a.

HACCP u mešaonama

Da bi mogli jasno sagledati koja polja pokriva HACCP u proizvodnji, neophodno je naglasiti sve faze na koje se odnosi u delu proizvodnje, prerade i prometa.

Faza proizvodnje stočne hrane podrazumeva: Preradu i promet hrane u bilo kom delu proizvodnje, prerade i prometa, uključujući uvoz, primarnu proizvodnju hrane, doradu, preradu, skladištenje, transport, prodaju ili snabdevanje potrošača, odnosno uvoz, primarnu proizvodnju, doradu, preradu, skladištenje, transport, prodaju i snadbevanje hranom za životinje.

Pod hranom za životinje smatra se svaka supstanca ili proizvod, prerađena, delimično prerađena ili neprerađena, a namenjena je za ishranu životinja koje služe za proizvodnju hrane.

GMP standard za stočnu hranu

Važan deo HACCP sistema u mešaonam je GMP standard za stočnu hranu. GMP standard sadrži zahteve za sistem kvaliteta i niz dodatnih generičkih kontrolnih mera za proizvodnju, promet i transport stočna hrana fokusirana na aditive, nepoželjne supstance i mikrobiološke aspekte.

Cilj HACCP sistema u mešaonam je proizvodnja i snabdevanje stočnom hranom koja je bezbedna za potrošače životinjskih proizvoda, za životinje i životnu sredinu; na način od poverenja za sve zainteresovane strane – partnere u lancu, potrošače i zakonodavce – što znači da se to radi na vidljiv i transparentan način

Industrija stočne hrane i HACCP

• Bezbednost proizvedene hrane
• Industrija stočne hrane uključuje dobavljače sastojaka, kao deo je lanac ishrane koji je odgovoran je za bezbednost svojih proizvoda
• Dokazivo i transparentno osiguranje kvaliteta kroz „licencu za proizvodnju“ sertifikat
• HACCP je proaktivan pristup koji povezuje lanac proizvodnje sa lanacem ishrane.
• Kontrola sirovina je zajednička briga dobavljače i industrije stočne hrane.
• Trgovina i industrija definišu svoje odgovornosti za bezbednost proizvoda.

Trusted by global companies

We research and development generic models solution for small to medium companies, the aim of being a first-choice for international standards within your sector.

U svrhu boljeg korisničkog iskustva i poboljšanje kvaliteta svojih usluga, web adresa koristi kolačiće.