Skip links

HACCP

Kontrola bezbednosti hrane u ugostiteljstvu

HACCP – SPREMANJE HRANE

Svaki vlasnik ugostiteljskog objekta, koji svojim kupcima nudi širok asortiman jela napravljenih od raznih sastojaka duažn je da obezbedi da sva servirana hrana bude bezbedna za jelo. HACCP standard je međunarodno priznat metod za identifikaciju i upravljanje rizikom koji se odnosi na bezbednost hrane, i kada je centralni deo aktivnog programa bezbednosti hrane, može da pruži vašim klijentima, javnosti i nadležnim organima uverenje da je program bezbednosti hrane dobro uspostavljen.

Praktična i brza implementacija HACCP za restorane. HACCP standard je po zakonu obavezan u Srbiji za sva u učesnike u prehrambenoj industriji bez obzira na veličinu i vrstu prehrambenih proizvoda.

Razvili smo jednostavna generička rešenja kako bi se lako prilagodili vašim procesima i omogućila brza implementacija HACCP standarda za HORECA polje.

U mogućnosti smo da kratkom roku odgovorimo na zahteve tržišta i verujemo da su cene naših usluga najpovoljnije na tržištu, naše usluge prati garancija i uspešna sertifikacija HACCP standarda za ugostiteljstvo u Srbiji uz međunarodni sertifikat. HACCP zakonska obaveza u HORECA i pokriva sledeća polja:

    • Hazard – Opasnost po zdravlje u određenoj tački procesa proizvodnje namirnice
    • Analysis – Analiza opasnosti moguće kontaminacije proizvoda u svakoj tački procesa proizvodnje namirnice
    • Critical – Određivanje kritične tačke u procesu po zdravstvenu bezbednost proizvoda
    • Control – Kontrola kritične tačke procesa
    • Point – Tačaka procesa proizvodnje namirnice

 

CENOVNIK USLUGA ZA UVOĐENJE I SERTIFIKACIJU STANDARDA

certification price

U MOGUĆNOSTI SMO DA ODGOVORIMO NA ZAHTEVE TRŽIŠTA I VERUJEMO DA SU NAŠE CENE IMPLEMENTACIJE I SERTIFIKACIJE  STANDARDA NAJPOVOLJNIJE NA TRŽIŠTU

HACCP U RESTORANU

HACCP je obavezujući na tržištu Srbije od 1. januara 2009. godine, a preduzeća koja ne budu posedovala urednu dokumentaciju ili dokaz o poslovanju u skladu sa ovim sistemom neće moći da izvoze i/ili prodaju svoje proizvode u Republici Srbiji. Zakonska osnova za primenu sistema  HACCP objavljena je u službenom glasniku RS 41/2009.

HACCP u ugostiteljstvu uspešno funkcioniše samo uz realizaciju preduslovnih programa. Ispunjenje ovih preduslova smanjuje rizike proizvodnje i osiguravaju da oni ne utiču na sigurnost proizvoda. Ispunjenje ovih programa čine temelj za implementaciju HACCP sistema u ugostiteljstvu.

Dobra higijenska praksa – DHP
Pruža opšte informacije koje uključuju pravila ponašanja radnika, nošenje zaštitne opreme, nošenje posebne odeće, zaštita kose, zabrana upotrebe ozmetičkih sredstava, prikladnost prostorija za pušenje i za jelo, postupke pranja i dezinfekcije.
Dobra proizvođačka praksa – DPP
Minimalni zahtevi za kontrolu procesa i sanitaciju u proizvodnji hrane. Uključuje prikladnu opremu i materijal opreme, lokaciju i dizajn zgrade, kontrolu štetočina, lokaciju proizvodnje, logistiku procesa.
Standardni operativni postupci – SOP
Definiše se ko mora nešto uraditi, zašto se to radi, šta tačno treba uraditi i kako se to radi. Određuje se i učestalost izvođenja navedenih operacija, granične vrijednosti prihvatljivosti i korektivne mere ako rezultati nisu zadovoljavajući.
Standardni sanitacijski operativni procesi – SSOP
Postupci koji utvrđuju način i korake sanitacije s obzirom na mogućnost direktne kontaminacije proizvoda tokom proizvodnje. Uključuje i pred operativnu sanitaciju (čistoća opreme, pribora i površina pre početka proizvodnje) i operativnu sanitaciju (čistoća opreme tokom proizvodnje, higijena radnika, manipulacija sa sirovinom, poluproizvodom i gotovim proizvodom).

Ugostiteljska delatnost je specifična u smislu osiguravanja zdravstveno ispravne hrane. Sistem upravljanja hranom prevazilazi kritičnu kontrolnu tačku analize opasnosti. Uključuje principe sistema upravljanja hranom. Restorani treba da izgrade sistem za upravljanje kvalitetom i kontinuirano poboljšanje tokom celog procesa.

Prosledite Swisocert grupi vaš upit za HACCP Standard da biste već danas započeli proces implementacije i sertifikacije po najpovoljnijim uslovima na tržištu.

VODIČ ZA PRIMENU HACCP U PROIZVODNJI HRANE HACCP STANDARD PDF

WELCOME TO SWISOCERT

NAŠI STRUČNJACI U VAŠOJ REGIJI

Razvili smo jednostavna i praktična generička rešenja kako bi se omogućila brza i jednostavna implementacija standarda za mala i srednja preduzeća.

BRZA I JEDNOSTAVNA IMPLEMENTACIJA I SERTIFIKACIJA ISO STANDARDA U SRBIJI

1 - Analiza Podataka

Razvili smo jednostavna, fleksibilna i prilagodljiva rešenja, koja nam pomažu da analiziramo vaše zahteve, procese i potrebe.

Koliko košta ISO standard ?

Ovaj praktičan korak omogućiće nam da za nekoliko minuta obezbedimo neophodne informacije i sagledamo najbitnije korake za brzu implementaciju standarda i obezbedimo vam najpovoljnije uslove.

2 - Implementacija Standarda

Iskoristite sve prednosti generičke dokumentacije koju je razvila SwisoCert grupa.

Generička dokumentacija

Generička dokumentacija omogućava da se Vaši procesi jednostvano dokumentuju i optimizuju, čime se postiže brza i praktična implementacija standarda. Ovako uspostavljene procedure smanjuju broj reklamacija, optimizuje troškove vašeg poslovanja i uvođenja standarda.

3 - Sertifikacija Standarda

Brzo i jednostavno obezbedite svojoj kompaniji ISO sertifikat u saradnji sa SwisoCert grupom.

ISO Certificate

Višegodišnje iskustvo na polju standardizacije omogućava nam da u kratkom roku sertifikujemo Vašu organizaciju po najpovoljnijim uslovima na tržištu.  ISO Sertifikat je međunarodno priznata potvrda izdata od strane akreditovane sertifikacione kuće u sklopu IAF-a.

HACCP sistem u Hotelima

HACCP smernice i kontrolne liste mogu biti od velike pomoći u izgradnji sistema, ali ne postoji jedan, univerzalni HACCP sistem. Svaki je specifičan za taj posao. Drugim rečima, precizno je skrojen za odgovarajući ugostiteljski objekat, bilo da se radi o komercijalnoj kuhinji u hotelu ili malom restoranu.

HACCP će vam pomoći da otkrijete i sanirate skrivene problem higijene u restoranima. Higijena je sve u pripremi hrane. Rad u proizvodnji ili pripremi hrane podrazumeva poštovanje dugačke liste propisa. U mnogim zemljama, kompanijama je dozvoljeno da prerađuju ili prodaju hranu samo ako su u skladu sa HACCP smernicama. HACCP je standard kvaliteta za celokupnu prehrambenu industriju – od proizvođača do hotelskih kuhinja

HACCP  – Fast Food

Dok se većina objekata za proizvodnju hrane može fokusirati na jedan po jedan proizvod u više kontrolisanom poslovno okruženju, maloprodajni objekti za brzu hranu FAST FOOD suočavaju se sa mnogo širim spektrom uslova i obično rade sa širim spektrom proizvoda istovremeno. U ovom poslovno-potrošačkom okruženju, postaje neophodno da se fokusirate na celokupni proces, a ne na krajnji proizvod.

HACCP sistem za Fast Food  pruža jasna uputstva i dokumentaciju o svemu što se tiče higijene u poslovanju ugostiteljskih objekata. Za početak, on omogućava ovim preduzećima da identifikuju rizike i ono što naziva kritičnim kontrolnim tačkama na prvom mestu. Pored toga, to je pomoć za uspostavljanje redovnih rutina za provere i, gde je potrebno, za otklanjanje anomalija ili opasnosti.

Zakon o HACCP  Srbija

Zakonska osnova za primenu sistema dobre proizvođačke prakse (DPP), dobre higijenske prakse (DHP) i analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka HACCP objavljena je u sluđbenom glasniku RS 41/2009. Od 1. januara 2006. god, standardi bezbednosti hrane i to u prvom redu HACCP su obavezni na tržištima EU (Council Directive 93/43/EEC) i Svetske trgovinske organizacije. Kompanije koje nude ugostiteljske usluge a ne budu posedovale sertifikate o poslovanju u skladu sa ovim standardima neće biti u mogućnosti da svoju robu plasiraju na pomenuta tržišta ili kroz njihove maloprodajne lance.

Implementacija HACCP sistema je trenutno jedan od osnovnih preduslova za rad ugostiteljskog objekta. Bez uvedenog i dosledno primenljivog HACCP hranu nije moguće obrađivati ili posluživati.

Trusted by global companies

We research and development generic models solution for small to medium companies, the aim of being a first-choice for international standards within your sector.

U svrhu boljeg korisničkog iskustva i poboljšanje kvaliteta svojih usluga, web adresa koristi kolačiće.