Skip links

IFS Global

Global Markets PACsecure

IFS Global Markets PACsecure

IFS Global Markets PACsecure je razvojni program koji pomaže prehrambenim proizvođačima da postepeno izgrade procese i kapacitete zasnovane na riziku i optimizovane za bezbednost i kvalitet proizvoda. Vodi vas na put ka IFS PACsecure sertifikaciji na kojoj možete postaviti tempo i prekretnice zajedno sa svojim klijentima. Sa IFS Global Markets PACsecure, možete razviti procese koji omogućavaju vašoj kompaniji da ispuni i zakonske zahteve i zahteve kupaca korak po korak. Istovremeno, naučićete da radite efikasnije i ekonomičnije i postavite temelje za dalji rast i skalabilnost.

IFS Global Markets PACsecure prati pristup zasnovan na riziku, bez propisa. Omogućava prilagođena rešenja koja uzimaju u obzir vaše specifične proizvodne okolnosti. Vi određujete najprikladnije metode za kontrolu opasnosti i upravljanje rizicima.

Praktičnu implementaciju IFS Global Markets PACsecure zahteva u procesima ostvarićete pomoću generičke dokumentacije u njakraćem roku, a u tome će Vam pomoći naši stručnjaci u regionu !

Implementacija – IFS Global Markets PACsecure

Implementacija i primena svih IFS Global Markets PACsecure zahteva i njihovo stalno praćenje može zvučati kao izazov – posebno za manje kompanije ili za one koje još uvek nemaju potpuno razvijeno upravljanje bezbednošću i kvalitetom proizvoda.

Razvili smo postupan program koji prati generička dokumentacija koja pokriva zahteve za sveobuhvatnu bezbednost proizvoda i procese upravljanja kvalitetom koji se se postepeno uvode. Očekivano trajanje svakog nivoa je optimizovano, a program omogućava fleksibilnost u vremenskom okviru, ako je to dogovoreno sa vašim poslovnim partnerom. Definišite rok sa svijm partnerima tokom kojeg se planira da postignete primenu standardnih zahteva IFS PACsecure.

CENOVNIK USLUGA ZA UVOĐENJE I SERTIFIKACIJU STANDARDA

certification price

U MOGUĆNOSTI SMO DA ODGOVORIMO NA ZAHTEVE TRŽIŠTA I VERUJEMO DA SU NAŠE CENE IMPLEMENTACIJE I SERTIFIKACIJE  STANDARDA NAJPOVOLJNIJE NA TRŽIŠTU

IFS Global Markets PACsecure smernice za proizvođače

IFS Global Markets PACsecure možemo implemenirati kroz nekoliko nivo i koraka. Smernice i zahteve ispratite na zvaničnoj IFS stranici ili pozovite naše konsultante u vašem regionu. Šta je IFS standard za hranu i pakovanje? Upoznajte IFS Food Standardom za samo 3 minuta gledajući naš IFS Food Standard Video prezentaciju.

Implementacija i sertifikacija prema zahtevima IFS Global Markets PACsecure kontrole u prehrambenom sektoru moguća je za sve organizacije bez obzira na veličinu i delatnost.

Razvili smo jednostavna i praktična generička rešenja kako bi se omogućila brza i jednostavna implementacija IFS Global Markets PACsecure zahteva.

IFS Food Safety Standard

IFS – Osnovni nivo zahteva poštovanje 40% IFS PACsecure verzije 2

Osnovni  nivo podrazumeva primenjen sistem upravljanja bezbednošću proizvoda i kvalitetom. Da bude definisana korporativna struktura, evidencija, ugovorni ugovor, specifikacije, formula/konfiguracija, kupovina, pakovanje proizvoda, sledljivost, inspekcije lokacije, uređaji za praćenje, analize proizvoda i procesa, puštanje proizvoda, žalbe, opoziv/povlačenje proizvoda, neusaglašenosti i neusaglašeni proizvodi , korektivne akcije.

Primenu Dobra proizvodna praksa (GMP) i da nadgleda proces kao što su lična higijena, obuka, prostorije za osoblje, lokacija/eksterijer fabrike, raspored postrojenja i tokovi procesa, proizvodne i skladišne prostorije, čišćenje i dezinfekcija, otpad, smanjenje rizika od stranih materijala, praćenje i kontrola štetočina, prijem i skladištenje robe, transport, održavanje i popravka, oprema.

Kontrola opasnosti i rizika proizvoda postavlja osnove sistema analize opasnosti i procene rizika, tim za analizu i procenu rizika, analiza opasnosti i procena rizika (preliminarni koraci), smanjenje rizika od alergena.

Srednji nivo podrazumeva primenu najmanje 75% zahteva IFS PACsecure verzije 2.

Postavljen sistem upravljanja bezbednošću proizvoda i kvalitetom. Uspostavljena politika, procedure i interne revizije. Primena načela – Dobra proizvodna praksa (GMP). Primena zahteva u vezi sa temama koje se razmatraju na osnovnom nivou. Kontrola opasnosti i rizika proizvoda, analiza opasnosti i sistem procene rizika, prevara proizvoda, odbrana proizvoda, ako i  zahtevi koji se odnose na smanjenje rizika od alergena.

Uspostavljen sistem podrazumeva primena 100% zahteva IFS PACsecure verzije 2

U potpunosti uspostavljen sistem upravljanja bezbednošću proizvoda i kvalitetom IFS Global Markets PACsecure ima pun fokus na korisnika i ljudske resurse. Podrazumeva primenu i uspostavu svih zahteva iz osnovnog i srednjeg nivoa IFS PACsecure verzije 2. U potpunosti nadgleda i prati razvoj proizvoda, njegovu modifikaciju i sam proces, vrši validaciju i kontrolu procesa u radnom okruženju i podrazumeva potpunu kontrolu sledećih procesa premazahtevima: Dobra proizvodna praksa (GMP), svi zahtevi u vezi sa temama koje se pregledaju na srednjem nivou,Kontrola opasnosti i rizika proizvoda, zahtevi koji se odnose na prevaru proizvoda i odbranu proizvoda.

U mogućnosti smo da kratkom roku odgovorimo na zahteve tržišta
i verujemo da su cene naših usluga najpovoljnije na tržištu.

WELCOME TO SWISOCERT

NAŠI STRUČNJACI U VAŠOJ REGIJI

Razvili smo jednostavna i praktična generička rešenja kako bi se omogućila brza i jednostavna implementacija standarda za mala i srednja preduzeća.

BRZA I JEDNOSTAVNA IMPLEMENTACIJA I SERTIFIKACIJA ISO STANDARDA U SRBIJI

1 - Analiza Podataka

Razvili smo jednostavna, fleksibilna i prilagodljiva rešenja, koja nam pomažu da analiziramo vaše zahteve, procese i potrebe.

Koliko košta ISO standard ?

Ovaj praktičan korak omogućiće nam da za nekoliko minuta obezbedimo neophodne informacije i sagledamo najbitnije korake za brzu implementaciju standarda i obezbedimo vam najpovoljnije uslove.

2 - Implementacija Standarda

Iskoristite sve prednosti generičke dokumentacije koju je razvila SwisoCert grupa.

Generička dokumentacija

Generička dokumentacija omogućava da se Vaši procesi jednostvano dokumentuju i optimizuju, čime se postiže brza i praktična implementacija standarda. Ovako uspostavljene procedure smanjuju broj reklamacija, optimizuje troškove vašeg poslovanja i uvođenja standarda.

3 - Sertifikacija Standarda

Brzo i jednostavno obezbedite svojoj kompaniji ISO sertifikat u saradnji sa SwisoCert grupom.

ISO Certificate

Višegodišnje iskustvo na polju standardizacije omogućava nam da u kratkom roku sertifikujemo Vašu organizaciju po najpovoljnijim uslovima na tržištu.  ISO Sertifikat je međunarodno priznata potvrda izdata od strane akreditovane sertifikacione kuće u sklopu IAF-a.

Trusted by global companies

We research and development generic models solution for small to medium companies, the aim of being a first-choice for international standards within your sector.

U svrhu boljeg korisničkog iskustva i poboljšanje kvaliteta svojih usluga, web adresa koristi kolačiće.