Skip links

IFS PACsecure

Benefits of IFS PACsecure certification

IFS PACsecure

Transparentnost u celom lancu snabdevanja garantuje integritet vašeg proizvoda i uverava vaše kupce u kvalitet proizvoda.

IFS PACsecure standard postavlja zahteve za procenu procesa proizvodnje i konverzije ambalažnog materijala u vezi sa bezbednošću proizvoda, kvalitetom i usaglašenošću kupaca i propisa. Podržava preduzeća u ispunjavanju rastućih zahteva za transparentnošću i sledljivošću na tržištu i doprinosi poboljšanju integriteta proizvoda i povećanju efikasnosti.

Standard za kontrolu pakovanja IFS PACsecure je primenljiv za proizvodnju, obradu, konverziju komponenti, materijala za pakovanje, namenjenih za upotrebu kao primarno ili sekundarno pakovanje u hrani, kozmetici, domaćinstvu i proizvodima za ličnu negu. IFS PACsecure verzija 2 je priznata u skladu sa zahtevima GFSI benchmarking verzije 2020.1, a procene sprovode kvalifikovani revizori nezavisnih akreditovanih sertifikacionih tela koje je odobrio IFS.

Praktičnu implementaciju IFS PACsecure standarda u procesima pakovanja ostvarićete pomoću generičke dokumentacije u njakraćem roku, a u tome će Vam pomoći naši stručnjaci u regionu !

IFS PACsecure Certification – pakovanje i ambalaža

IFS PACsecure sertifikat za pakovanje i ambalaža, nudi nekoliko ključnih prednosti za dobavljače ambalaže koji teže izvrsnosti u kvalitetu, bezbednosti proizvoda i zadovoljstvu kupaca i onima koji traže konkurentsku prednost na svom tržištu.

IFS PACsecure sertifikat povećava prodaju: sertifikovane kompanije zadržavaju postojeće kupce i stiču nove sa IFS-om. Pokazuju da ispunjavaju očekivanja kupaca u pogledu bezbednosti i kvaliteta proizvoda i da su poslovni partner od poverenja kada je pakovanje i ambalaža u pitanju.

CENOVNIK USLUGA ZA UVOĐENJE I SERTIFIKACIJU STANDARDA

certification price

U MOGUĆNOSTI SMO DA ODGOVORIMO NA ZAHTEVE TRŽIŠTA I VERUJEMO DA SU NAŠE CENE IMPLEMENTACIJE I SERTIFIKACIJE  STANDARDA NAJPOVOLJNIJE NA TRŽIŠTU

IFS PACsecure smernice za proizvođače u industriji pakovanja

Od kompanija se sve više zahtevaju standardi koji dokazuju efikasno upravljale procesima i kontrolu proizvoda i/ili usluga, društvenoodgovoran i kontrolisan uticaj na životnu sredinu i društvo. Jedan od uslova koje postavljaju je da moraju osigurati da i njihovi dobavljači poštuju određene principe‚iz lanca snabdevanja. Najbolji primer su trgovački lanci prisutni u preko 20 zemalja, a u Srbiji kao primer treba uzeti Lidl prodajni lanac, koji je svojim kooperantima u proizvodnji hrane postavio uslov specifične standarde da uđu u njihov lanac dobavljača – Certificate Quality proof, postavljaju jasne zahteve koje morate poštovati u svom poslovanju da bi ste se našli na odobrenoj listi dobavljača.

Implementacija i sertifikacija prema zahtevima IFS PACsecure kontrole pakovanja u prehrambenom sektoru moguća je za sve organizacije bez obzira na veličinu i delatnost. Razvili smo jednostavna i praktična generička rešenja kako bi se omogućila brza i jednostavna implementacija IFS PACsecure standarda.

Standard za kontrolu pakovanja IFS PACsecure uključuje :

 • Upravljanje i posvećenost višeg menadžmenta
 • Bezbednost proizvoda i upravljanje kvalitetom
 • Upravljanje resursima
 • Operativni procesi
 • Merenja, analize, poboljšanja
 • Odbrana proizvoda

IFS PACsecure kontroliše sledeće vrsta materijala u industriji pakovanja:

 • Fleksibilna plastika
 • Kruta plastike
 • Papir i karton
 • Metal i legure
 • Staklo i keramika
 • Ostali prirodni materijali
 • Ostale komponente pakovanja

U mogućnosti smo da kratkom roku odgovorimo na zahteve tržišta
i verujemo da su cene naših usluga najpovoljnije na tržištu.

WELCOME TO SWISOCERT

NAŠI STRUČNJACI U VAŠOJ REGIJI

Razvili smo jednostavna i praktična generička rešenja kako bi se omogućila brza i jednostavna implementacija standarda za mala i srednja preduzeća.

BRZA I JEDNOSTAVNA IMPLEMENTACIJA I SERTIFIKACIJA ISO STANDARDA U SRBIJI

1 - Analiza Podataka

Razvili smo jednostavna, fleksibilna i prilagodljiva rešenja, koja nam pomažu da analiziramo vaše zahteve, procese i potrebe.

Koliko košta ISO standard ?

Ovaj praktičan korak omogućiće nam da za nekoliko minuta obezbedimo neophodne informacije i sagledamo najbitnije korake za brzu implementaciju standarda i obezbedimo vam najpovoljnije uslove.

2 - Implementacija Standarda

Iskoristite sve prednosti generičke dokumentacije koju je razvila SwisoCert grupa.

Generička dokumentacija

Generička dokumentacija omogućava da se Vaši procesi jednostvano dokumentuju i optimizuju, čime se postiže brza i praktična implementacija standarda. Ovako uspostavljene procedure smanjuju broj reklamacija, optimizuje troškove vašeg poslovanja i uvođenja standarda.

3 - Sertifikacija Standarda

Brzo i jednostavno obezbedite svojoj kompaniji ISO sertifikat u saradnji sa SwisoCert grupom.

ISO Certificate

Višegodišnje iskustvo na polju standardizacije omogućava nam da u kratkom roku sertifikujemo Vašu organizaciju po najpovoljnijim uslovima na tržištu.  ISO Sertifikat je međunarodno priznata potvrda izdata od strane akreditovane sertifikacione kuće u sklopu IAF-a.

Trusted by global companies

We research and development generic models solution for small to medium companies, the aim of being a first-choice for international standards within your sector.

U svrhu boljeg korisničkog iskustva i poboljšanje kvaliteta svojih usluga, web adresa koristi kolačiće.