Skip links

ISO 3834

Quality requirements for welding

IMPLEMENTACIJA I SERTIFIKACIJA ISO 3834 STANDARDA

Implementacija ISO 3834 standarda podrazumeva izradu i sprovođenje sistema kvaliteta za zavarivanje koji odgovara zahtevima navedenim u ovom standardu. To obično podrazumeva nekoliko koraka:

 • Analiza poslovanja je prvi korak u implementaciji ISO 3834 standarda je analiza poslovanja organizacije i određivanje kako se njena proizvodnja ili usluge odnose na zavarivanje. Ovo obično uključuje identifikaciju specifičnih zahteva i potreba organizacije u vezi sa zavarivanjem.
 • Izrada procedura je drugi korak u implementaciji ISO 3834 standarda je izrada procedura za zavarivanje koje odgovaraju zahtevima navedenim u standardu. Ove procedure obično opisuju korake koji se trebaju preduzeti tokom svakog procesa zavarivanja, kao i kriterijume za ocenjivanje kvaliteta zavarenih spojeva.
 • Obrazovanje i osposobljavanje radnika je treći korak obrazovanje i osposobljavanje radnika su važan deo implementacije ISO 3834 standarda, jer su radnici koji se bave zavarivanjem odgovorni za sprovođenje procesa zavarivanja u skladu sa normama i kriterijumima kvaliteta.

Obrazovanje i osposobljavanje radnika (obuka varioca) su važni za implementaciju iso 3834 standarda jer standard zahteva da se osigura da su svi radnici koji se bave zavarivanjem odgovarajuće kvalifikovani i da su podvrgnuti redovnom obrazovanju i osposobljavanju. Ovo je neophodno kako bi se osiguralo da su svi procesi zavarivanja usklađeni sa normama i da su proizvodi sa odgovarajućim kvalitetom varova.

Obrazovanje varioca i osposobljavanje radnika za kvalifikovanog varioca podrazumeva procese kojima se obezbeđuje da radnici koji se bave zavarivanjem imaju odgovarajuće znanje i veštine za obavljanje svojih poslova. Ovo obično uključuje obuke i treninge koji se sprovode kako bi se radnici podučili o tehnikama i tehnologijama zavarivanja, kao i o pravilima i procedurama bezbednosti na radu.

Obrazovanje i osposobljavanje radnika može da uključuje različite oblike stručnog usavršavanja, kao što su kursevi, radionice, treningi i drugo. Ovi programi obično obuhvataju teorijske i praktične aspekte zavarivanja, kao i upoznavanje sa normama i procedurama vezanim za zavarivanje.

Ukratko, ISO 3834 standard se sastoji od delova koji se odnose na različite aspekte sistema kvaliteta za zavarivanje. Trenutno postoji 5 delova ovog standarda, označenih kao ISO 3834-1 do ISO 3834-5.

 • Iso 3834-1 je osnovni deo standarda i sadrži opšte odredbe i definicije koje se odnose na sve delove standarda.
 • Iso 3834-2 se odnosi na sisteme kvaliteta za zavarivanje u proizvodnji proizvoda ili usluga.
 • Iso 3834-3 se odnosi na sisteme kvaliteta za zavarivanje u konstrukciji proizvoda.
 • Iso 3834-4 se odnosi na sisteme kvaliteta za zavarivanje u izradi i održavanju proizvoda.
 • Iso 3834-5 se odnosi na sisteme kvaliteta za zavarivanje u izvođenju radova.

 

Ovaj standard je revidiran od strane ISO organizacije 2021 godine.

Sertifikacija ISO 3834 standarda podrazumeva proces kontrole organizacije da li se pridržava zahteva navedenih u ovom standardu i da ima uspostavljen sistem kvaliteta za zavarivanje koji odgovara tim zahtevima.

Proces sertifikacije obično podrazumeva nekoliko koraka:

 1. Prijava za sertifikaciju: Prvi korak u procesu sertifikacije je podnošenje zahteva za sertifikaciju ISO 3834 standarda od strane organizacije koja želi da se sertifikuje. Ovo obično uključuje dostavljanje odgovarajuće dokumentacije i podataka o organizaciji i njenom sistemu kvaliteta za zavarivanje.
 2. Procena sistema kvaliteta: Drugi korak u procesu sertifikacije je procena sistema kvaliteta za zavarivanje organizacije od strane nezavisne treće strane, obično akreditovane sertifikacione kuće. Ova procena obuhvata pregled dokumentacije i podataka o sistemu kvaliteta organizacije, kao i inspekciju lokacije i proizvodnje organizacije.
 3. Odobravanje i izdavanje sertifikata: Ako se utvrdi da sistem kvaliteta organizacije odgovara zahtevima ISO 3834 standarda, nezavisna treća strana će odobriti sertifikat ISO 3834 standarda za organizaciju.

Brza i praktična implementacija ISO 3834 ostvarićete pomoću generičke dokumentacije.

DOBRODOŠLI U SWISOCERT

Razvili smo jednostavna i praktična generička rešenja kako bi se omogućila brza i jednostavna implementacija standarda za mala i srednja preduzeća.

BRZA I JEDNOSTAVNA IMPLEMENTACIJA I SERTIFIKACIJA ISO STANDARDA U SRBIJI

1 - Analiza Podataka

Razvili smo jednostavna, fleksibilna i prilagodljiva rešenja, koja nam pomažu da analiziramo vaše procese i potrebe.

Koliko košta ISO standard?

Kratka analiza procesa je praktičan korak koji će omogućiti da za samo nekoliko minuta obezbedimo neophodne informacije i sagledamo korake za brzu implementaciju standarda. Naš cilj je zadovoljan klijent i najpovoljnija cena sertifikacije standarda na tržištu ADRIA .

2 - Implementacija Standarda

Iskoristite sve prednosti generičke dokumentacije koja je razvijena za brzu i praktičnu implementaciju standarda.

Generička dokumentacija

Generička dokumentacija omogućava da se Vaši procesi jednostvano dokumentuju i optimizuju, čime se postiže brza i praktična implementacija standarda. Ovako uspostavljene procedure smanjuju broj reklamacija, optimizuje troškove vašeg poslovanja i uvođenja standarda.

3 - Sertifikacija Standarda

Brzo i jednostavno obezbedite svojoj kompaniji ISO sertifikat u saradnji sa SwisoCert grupom.

ISO Sertifikat

Višegodišnje iskustvo na polju standardizacije omogućava nam da u kratkom roku sertifikujemo Vašu organizaciju po najpovoljnijim uslovima na tržištu. ISO Sertifikat je međunarodno priznata potvrda izdata od strane akreditovane sertifikacione kuće.

SERTIFIKAT ISO 3834

Mi razvijamo generičke modele i implementiramo najbolja rešenja u mala i srednja preduzeća, sa ciljem da budemo prvi izbor za međunarodne standarde u vašem sektoru.

Našu uslugu implementacije standarda prati garancija uspešne sertifikacije i međunarodno akreditovan sertifikat priznat u celom svetu.

PROVERITE DA LI SU VAŠI SERTIFIKATI AKREDITOVANI

IAF

U svrhu boljeg korisničkog iskustva i poboljšanje kvaliteta svojih usluga, web adresa koristi kolačiće.