Skip links

ISO 14001

Environmental Management Systems

ISO 14001:2015

ISO 14001 Environmental Management System (EMS) je najpoznatiji međunarodni standard kada je ekologija u pitanju, zasnovan na principima upravljanja za očuvanje i unapređenje životne sredine.

Usluga implementacije ISO 14001:2015 Menadžment životnom sredinom je dostupna za sva preduzeća i organizacije bez obzira na veličinu i delatnost.

SwisoCert usluge prati garancija i uspešna Sertifikacija ISO 14001:2015 kao dokaz da upravljate odgovorno poslovnim procesima i doprinosite održivosti životne sredine.

Usluga implementacije ISO 14001:2015 standarda

Razvili smo praktična generička dokumenta kako bi se omogućila brza i jednostavna implementacija ISO 14001:2015 standarda za mala i srednja preduzeća.

Sposobni smo da u kratkom roku odgovorimo na zahteve tržišta i verujemo da je naša usluga implementacije i cena sertifikacije ISO 14001:2015 najpovoljnija.

Naše usluge prati garancija uspešne sertifikacije i međunarodno akreditovani sertifikati priznati u celom svetu.

CENA USLUGE ZA UVOĐENJE I SERTIFIKACIJU STANDARDA

Cena serrtifikacije standarda- Swisocert Sertifikacija Srbija

U mogućnosti smo da odgovorimo na zahteve tržišta i verujemo da pružamo najpovoljnije cene za uslugu implementacije i sertifikacije ISO 9001 standarda na tržištu.

KORISNIČKI SERVIS SWISOCERT

Implementacija ISO 14001

IMPLEMENTACIJA I SERTIFIKACIJA ISO 14001

ISO 14001 Environmental Management Systems

ISO 14001 standard ili Environmental Management Systems (EMS) je usaglašava se sa pravnim regulativam i ekološkim propisima RS., sa ciljem da kompanijma omogući da vode računa o zakonskim propisima i u isto vreme pokažu svoju ekološku odgovornost i pozitivan uticaj na životnu sredinu njihovog poslovanja.

ISO 14001 demonstrira visoke standarde ekološke svesti vaše kompanije internim i eksternim zainteresovanim stranama. Pošaljite odmah upit za cenu sertifikacije ISO 14001 i saznajte koji su najpovoljniji uslovi i cena za sertifikaciju standarda ISO 14001:2015. Sertifikat ISO 14001:2015 je najbolji način da garantujte i dokažete visok nivo ekološke svesti i odgovornog poslovanja.

Danas ISO 14001 standard predstavlja jedan traženih preduslova za saradnju sa javno komunalnim preduzećima, pristup velikim trgovačkim lancima i ulazak na listu odobrenih dobavljača. Preko 60% raspisa javne nabavke ovaj standard postavljaju kao uslov po pitanju dokaza društveno odgovornog poslovanja u oblasti zaštite životne sredine.

Sertifikacija ISO 14001:2015

Sertifikat ISO 14001:2015 je dokaz vaše ekološke svesti i odgovornog poslovanja. Brza i jednostavna implementacija uz generčka dokumenta za Menadžment životnom sredinom, omogućiće vam da za kratko vreme sertifikujete svoju kompaniju. Organizacije koje ispune zahteve standarda mogu da dobiju sertifikat od spoljne certifikacione organizacije, što može pomoći da pokažu svoju posvećenost zaštiti životne sredine i održivosti. Obezbedite sertifikat ISO 14001 po najpovoljnijim uslovima.

Fokus razvijenih zemalja u 21. veku zasniva se sve više na odgovornom i ekološki kontrolisanom poslovanju, koje ima minimalan negativni uticaj na životnu sredinu. U tom pogledu neophodno je ispuniti sve preduslove i obezbediti ulaznicu na razvijena tržište, a osnov svakog uslova je dokazana i pouzdana kontrola proizvonih i poslovnih ciklusa.

Smernice za lanac dobavljača i zahtevi EU

Od kompanija se sve više zahtevaju standardi koji dokazuju efikasno upravljale procesima i kontrolu proizvoda i/ili usluga, društvenoodgovoran i kontrolisan uticaj na životnu sredinu i društvo. Jedan od uslova koje postavljaju je da moraju osigurati da i njihovi dobavljači poštuju iste principe‚kao i oni sami. Najbolji primer su trgovački lanci prisutni u preko 20 zemalja Lidl, Kaufland, Delez, Aldi, Tesco, Auchan…

Smernice (Requirements for ISO 14001 EMS) za lanac vrednosti u sektorima koji su orjentisani ka cirkularnoj ekonomiji, postavljaju jasne zahteve koje morate poštovati u svom poslovanju da bi ste se našli na odobrenoj listi dobavljača. Jedan od zahteva je i poštoavnje ekoloških standarda, ali i dokaz takvog poslovnja kroz sertifikat ISO 14001.

WELCOME TO SWISOCERT

Razvili smo jednostavna i praktična generička rešenja kako bi se omogućila brza i jednostavna implementacija ISO_14001 standarda za mala i srednja preduzeća.

BRZA I JEDNOSTAVNA IMPLEMENTACIJA I SERTIFIKACIJA ISO STANDARDA U SRBIJI

1 - Analiza Podataka

Razvili smo jednostavna, fleksibilna i prilagodljiva rešenja, koja nam pomažu da analiziramo vaše procese i potrebe.

Koliko košta ISO 14001 ?

Kratka naliza je praktičan korak koji će nam omogućiti da za nekoliko minuta obezbedimo neophodne informacije i sagledamo najbitnije korake za brzu implementaciju standarda i obezbedimo vam najpovoljnije uslove i cene na tržištu ADRIA regiona.

2 - Implementacija Standarda

Iskoristite sve prednosti generičke dokumentacije koju je razvila SwisoCert grupa.

Generička dokumentacija

Generička dokumentacija omogućava da se Vaši procesi jednostvano dokumentuju i optimizuju, čime se postiže brza i praktična implementacija standarda. Ovako uspostavljene procedure smanjuju broj reklamacija, optimizuje troškove vašeg poslovanja i uvođenja standarda.

3 - Sertifikacija Standarda

Brzo i jednostavno obezbedite svojoj kompaniji ISO sertifikat u saradnji sa SwisoCert grupom.

ISO 14001 Sertifikat

Višegodišnje iskustvo na polju standardizacije omogućava nam da u kratkom roku sertifikujemo Vašu organizaciju po najpovoljnijim uslovima na tržištu.  ISO Sertifikat je međunarodno priznata potvrda izdata od strane akreditovane sertifikacione kuće .

SERTIFIKAT ISO 14001:2015

Mi razvijamo generičke modele i implementiramo najbolja rešenja u mala i srednja preduzeća, sa ciljem da budemo prvi izbor za međunarodne standarde u vašem sektoru.

Našu uslugu implementacije standarda prati garancija uspešne sertifikacije i međunarodno akreditovan sertifikat priznat u celom svetu.

PROVERITE DA LI SU VAŠI SERTIFIKATI AKREDITOVANI

IAF

U svrhu boljeg korisničkog iskustva i poboljšanje kvaliteta svojih usluga, web adresa koristi kolačiće.