Skip links

ISO 14001 Requirements

Environmental Management Systems

SRPS ISO 14001:2015 Menadžment životnom sredinom

SRPS ISO 14001:2015  je oznaka da je ovaj međunarodni standard usaglašen sa zakonima Repubike Srbije, priznat i prihvaćen u Srbiji.

Standard definiše minimalne zahteve sistema menadžmenta životnom sredinom, koje organizacija koristi da unapredi životnu sredinu u skladu sa nacionalni (međunarodnim) zakonima i standardima. Menadžment životnom sredinom je neophodan deo društveno odgovornog poslovanja, da bi se uhvatile greške, prilagodio sistem i radnje u cilju da se obezbedio kontrolisan proces i garantovao minimalan uticaj na životnu sredinu.

Šta su zahtevi ISO 14001 (requirements)

Koji su sve zahtevi ISO 14001 standarda ? (What are the iso 14001 requirements ?), šta definišu, koji elementi su obavezni u EMS-u, i kako da se ti elementi implementiraju, najčešća su pitanja korisnika standarda ISO 14001.

Naši konsultanti pružiće vam sve neophodne informacije koje treba da znate o SRPS ISO 14001 – sa posebnim naglaskom na evidencije procesa i razumevanje kontrole procesa

Zahtevi ISO 14001 su podeljeni u 10 različitih sekcija koja prate metod upravljanja – Plan Do Check Act. Ako ste zainteresovani da dobijete sertifikat ISO 14001, ali niste sasvim sigurni šta proces podrazumeva, bliži pogled na 10 klauzula trebalo bi da vam pruži bolje razumevanje.

  1. Scope – naglašava obim EMS-a  i trebalo bi da bude u skladu sa ekološkom politikom organizacije.
  2. Normative references – ISO 14001:2015 nema normativnih referenci.
  3. Terms & definitions – ovaj odeljak objašnjava sve relevantne termine i definicije.
  4. Context of the organisation – ovaj deo zahteva od vas da utvrdite interna i eksterna pitanja koja bi mogla da utiču na vaše poslovanje ili zainteresovane strane, kao i sve propise o usklađenosti koje morate da ispunite.
  5. Leadership – Definiše uloge i odgovornosti osoblja u okviru sistema upravljanja.
  6. Planning – potrebno je da postavite svoje ciljeve i navedete kako planirate da ih postignete u okviru EMS-a.
  7. Support – bavi zahtevima u vezi sa resursima, komunikacijom i dokumentacijom.
  8. Operation – morate da procenite koje od vaših aktivnosti imaju značajan uticaj na životnu sredinu, uspostavljajući pisane procese za aktivnosti koje se nalaze u okviru EMS-a. Ovo može uključivati proizvodnju, transport, odlaganje proizvoda itd.
  9. Performance evaluation – opisuje kako pratiti, meriti, analizirati i proceniti svoj sistem upravljanja životnom sredinom.
  10. Improvement – posvećenost stalnom poboljšanju i neusaglašenostima u EMS procesima i svim korektivnim radnjama.

WELCOME TO SWISOCERT

Razvili smo jednostavna i praktična generička rešenja kako bi se omogućila brza i jednostavna implementacija standarda za mala i srednja preduzeća.

BRZA I JEDNOSTAVNA IMPLEMENTACIJA I SERTIFIKACIJA ISO STANDARDA U SRBIJI

1 - Analiza Podataka

Razvili smo jednostavna, fleksibilna i prilagodljiva rešenja, koja nam pomažu da analiziramo vaše zahteve, procese i potrebe.

Koliko košta ISO standard ?

Ovaj praktičan korak omogućiće nam da za nekoliko minuta obezbedimo neophodne informacije i sagledamo najbitnije korake za brzu implementaciju standarda i obezbedimo vam najpovoljnije uslove.

2 - Implementacija Standarda

Iskoristite sve prednosti generičke dokumentacije koju je razvila SwisoCert grupa.

Generička dokumentacija

Generička dokumentacija omogućava da se Vaši procesi jednostvano dokumentuju i optimizuju, čime se postiže brza i praktična implementacija standarda. Ovako uspostavljene procedure smanjuju broj reklamacija, optimizuje troškove vašeg poslovanja i uvođenja standarda.

3 - Sertifikacija Standarda

Brzo i jednostavno obezbedite svojoj kompaniji ISO sertifikat u saradnji sa SwisoCert grupom.

ISO Certificate

Višegodišnje iskustvo na polju standardizacije omogućava nam da u kratkom roku sertifikujemo Vašu organizaciju po najpovoljnijim uslovima na tržištu.  ISO Sertifikat je međunarodno priznata potvrda izdata od strane akreditovane sertifikacione kuće u sklopu IAF-a.

Trusted by global companies

We research and development generic models for small i medium companies, the aim of being a first-choice for ISO standards within your sector.

U svrhu boljeg korisničkog iskustva i poboljšanje kvaliteta svojih usluga, web adresa koristi kolačiće.