Skip links

ISO 20000-1

Information Technology Service Management

ISO 20000

ISO 20000 Information technology service management system (SMS) je međunarodni standard za upravljanje IT uslugama.

Usluga implementacije ISO 20000-1 standarda specificira zahteve za efikasan sistem upravljanja IT uslugama, koji ima za cilj da poboljša isporuku usluga i osigura da one ispunjavaju potrebe poslovanja.

U mogućnostimo da vam pružimo uslugu Sertifikacije ISO 20000 kroz SwisoCert Grupu, kako bi korisnicima potvrdili da imate efikasan sistem upravljanja uslugama i da ste posvećeni kontroli kvaliteta svojih IT usluga.

Usluga implementacije  ISO 20000-1

Razvili smo praktična generička dokumenta kako bi se omogućila brza i jednostavna implementacija ISO 20000-1:2018 standarda za mala i srednja preduzeća.

Sposobni smo da u kratkom roku odgovorimo na zahteve tržišta i verujemo da je naša usluga implementacije i cena sertifikacije ISO 20000 najpovoljnija.

Naše usluge prati garancija uspešne sertifikacije i međunarodno akreditovani sertifikati priznati u celom svetu.

Cena serrtifikacije standarda- Swisocert Sertifikacija Srbija

CENOVNIK USLUGA ZA UVOĐENJE I SERTIFIKACIJU STANDARDA

U MOGUĆNOSTI SMO DA ODGOVORIMO NA ZAHTEVE TRŽIŠTA I VERUJEMO DA PRUŽAMO NAJPOVOLJNIJE CENE ZA USLUGU IMPLEMENTACIJE I SERTIFIKACIJE ISO 20000-1 STANDARDA NA TRŽIŠTU.

KORISNIČKI SERVIS SWISOCERT

IMPLEMENTACIJA ISO 20000

Information technology service management

ISO 20000-1 standard ili Information Technology Service Management System (SMS) je zasnovan na principima upravljanja kvalitetom sa fokusom na usluge. Potreban je organizacijama koje traže usluge od pružalaca usluga i koja zahteva garanciju da će njihovi zahtevi za usluge biti ispunjeni.

Kome je namenjen  ISO 20000-1 standard

  • organizacija koja zahteva dosledan pristup svih svojih pružalaca usluga, uključujući i one u lancu snabdevanja
  • pružaocu usluga koji namerava da pokaže svoju sposobnost za dizajn, tranziciju, isporuku i poboljšanje usluga koje ispunjavaju zahteve usluga
  • pružaocu usluga da nadgleda, meri i pregleda svoje procese i usluge upravljanja uslugama
  • pružaocu usluga za poboljšanje dizajna, tranzicije, isporuke i poboljšanja usluga kroz efektivnu implementaciju i rad SMS-a
  • revizorima kao osnova za ocenjivanje usaglašenosti usluga sa ugovorenim zahtevima.

ISO 20000-1 standard vam omogućava da poboljšate performanse vaše kompanije u oblastima usluga. Information technology service management demonstrira visoke standarde kvaliteta vaše kompanije internim i eksternim zainteresovanim stranama, a dokaz vaših uspešnih kontrola je sertifikat (Certificate ISO 20000-1) izdat od strane akreditovane sertifikacione kuće.

Sertifikacija ISO 20000-1:2018

Sertifikat ISO 20000-1 je dokaz kvaliteta i kontrole vaših usluga koji dobijate nakon uspešne kontrole vašeg sistema – Certification ISO 20000-1:2018. Brza i jednostavna implementacija zahteva uz generčka dokumenta ISO 20000-1 Information technology – Service management system omogućiće vam da za kratko vreme sertifikujete svoju kompaniju.

Fokus razvijenih zemalja u 21. veku zasniva se sve više na kreativnim industrijama i kontrolisanom kvalitetu usluga. U tom pogledu neophodno je ispuniti sve preduslove i obezbediti ulaznicu na razvijena tržište, a osnov svakog uslova je dokazana i pouzdana kontrola kvaliteta usluga. Informaciona tehnologija (IT) koriste hardver (računare) i računarske programe da stvore, uskladište, čuvaju, štite, obrade, bezbedno šalju i primaju informacije, a dokaz vaše posvećenosti ovim zahtevima je uspešno sertifikovan sistem upravljanja informacionim uslugama i tehnologjiom  Certification ISO 20000-1:2018.

Brzu implementaciju i sertifikaciju ISO 20000-1 ostvarićete pomoću generičke dokumentacije u njakraćem roku.

WELCOME TO SWISOCERT

Razvili smo jednostavna i praktična generička rešenja kako bi se omogućila brza i jednostavna implementacija standarda za mala i srednja preduzeća.

BRZA I JEDNOSTAVNA IMPLEMENTACIJA I SERTIFIKACIJA ISO STANDARDA U SRBIJI

1 - Analiza Podataka

Razvili smo jednostavna, fleksibilna i prilagodljiva rešenja, koja nam pomažu da analiziramo vaše procese i potrebe.

Koliko košta ISO 20000-1?

Kratka analiza procesa je praktičan korak koji će omogućiti da za samo nekoliko minuta obezbedimo neophodne informacije i sagledamo korake za brzu implementaciju standarda. Naš cilj je zadovoljan klijent i najpovoljnija cena sertifikacije standarda na tržištu ADRIA .

2 - Implementacija Standarda

Iskoristite sve prednosti generičke dokumentacije koja je razvijena za brzu i praktičnu implementaciju standarda.

Generička dokumentacija

Generička dokumentacija omogućava da se Vaši procesi jednostvano dokumentuju i optimizuju, čime se postiže brza i praktična implementacija standarda. Ovako uspostavljene procedure smanjuju broj reklamacija, optimizuje troškove vašeg poslovanja i uvođenja standarda.

3 - Sertifikacija Standarda

Brzo i jednostavno obezbedite svojoj kompaniji ISO sertifikat u saradnji sa SwisoCert grupom.

Sertifikat ISO 20000

Višegodišnje iskustvo na polju standardizacije omogućava nam da u kratkom roku sertifikujemo Vašu organizaciju po najpovoljnijim uslovima na tržištu. ISO Sertifikat je međunarodno priznata potvrda izdata od strane akreditovane sertifikacione kuće.

SERTIFIKAT ISO 20000-1

Mi razvijamo generičke modele i implementiramo najbolja rešenja u mala i srednja preduzeća, sa ciljem da budemo prvi izbor za međunarodne standarde u vašem sektoru.

Našu uslugu implementacije standarda prati garancija uspešne sertifikacije i međunarodno akreditovan sertifikat priznat u celom svetu.

PROVERITE DA LI SU VAŠI SERTIFIKATI AKREDITOVANI

IAF

U svrhu boljeg korisničkog iskustva i poboljšanje kvaliteta svojih usluga, web adresa koristi kolačiće.