Skip links

ISO 22000

Food Safety Management Systems

ISO 22000

ISO 22000 Food Safety Management je međunarodni standard za upravljanje sigurnošću hrane koji daje okvir za implementaciju sistema upravljanja sigurnošću hrane (FSMS) u organizaciji.

Usluga implementacije ISO 22000 Sistem menadžmenta bezbednošću hrane, postavlja zahteve za upravljanje bezbednošću hrane kroz ceo lanac hrane, od primarne proizvodnje sirovih materijala do potrošača.

Sertifikacija ISO 22000 kroz našu grupu pomoćiće vam da dokažete da ste izgradili sistem upravljanja bezbednošću hrane, a to znači da ćete imati dokumentovan i kontrolisan sistem i u potpunosti implementiran.

Usluga implementacije  ISO 22000:2018

Razvili smo praktična generička dokumenta kako bi se omogućila brza i jednostavna implementacija ISO 22000:2018 standarda za mala i srednja preduzeća.

Sposobni smo da u kratkom roku odgovorimo na zahteve tržišta i verujemo da je naša usluga implementacije i cena sertifikacije ISO 22000 najpovoljnija.

Naše usluge prati garancija uspešne sertifikacije i međunarodno akreditovani sertifikati priznati u celom svetu.

CENOVNIK USLUGA ZA UVOĐENJE I SERTIFIKACIJU STANDARDA

Cena serrtifikacije standarda- Swisocert Sertifikacija Srbija

U mogućnosti smo da odgovorimo na zahteve tržišta i verujemo da pružamo najpovoljnije cene za uslugu implementacije i sertifikacije ISO 22000 standarda na tržištu.

KORISNIČKI SERVIS SWISOCERT

IMPLEMENTACIJA ISO 22000

Šta je ISO 22000 Food Safety Management

Proizvođači hrane imaju posebnu odgovornost i moraju da se brinu o sigurnosti svojih proizvoda i dobrobiti svojih potrošača. Uvodjenje ISO 22000 sistem menadžmenta bezbednošću hrane donosi brojne prednosti i zahteva odredjen preduslove – upravljanje sistemom menadžmenta kvalitetom ISO 9001 i poštovanje principa na kojima se zasniva HACCP.

ISO 22000 je Sistem menadžmenta bezbednošću hrane koji se može primeniti na bilo koju organizaciju u lancu ishrane,  od farme do trpeze. Sticanje sertifikata Food Safety Management prema ISO 22000 omogućava kompaniji da pokaže svojim klijentima da imaju uspostavljen sistem upravljanja bezbednošću hrane.

Sertifikat ISO 22000 Food Safety Management je najbolji način da garantujte i dokažete visok kvalitet svojih proizvoda i/ili usluga. Sistem menadžmenta bezbednošću hrane ISO 22000:2018 obezbeđuje poverenje kupaca u proizvod. Danas je ISO 22000 neizostavan standard kada je u pitanju proizvodnja hrane, i postaje sve važnije jer kupci zahtevaju bezbednu hranu, a prerađivači hrane zahtevaju da sastojci dobijeni od svojih dobavljača budu bezbedni. Predstavlja jedan od najčešće traženih preduslova za saradnju sa kompanijama na EU tržištu, pristup velikim trgovačkim lancima i ulazak na listu odobrenih dobavljača.

Sertifikacija ISO 22000:2018

Sertifikat ISO 22000:2018 je dokaz kvaliteta vaših proizvoda i usluga. Brza i jednostavna implementacija uz generčka dokumenta ISO 22000 Food Safety Management omogućiće vam da za kratko vreme sertifikujete svoju kompaniju.

Smernice za proizvođače – Certificate Quality proof

Od kompanija se sve više zahtevaju standardi koji dokazuju efikasno upravljale procesima i kontrolu proizvoda i/ili usluga. Najbolji primer su trgovački lanci prisutni u preko 20 zemalja Lidl, Kaufland, Delez, Aldi, Tesco, Auchan… Smernice za dobavljače – Certificate Quality proof, koji postavljaju jasne zahteve koje morate poštovati u svom poslovanju da bi ste se našli na odobrenoj listi dobavljača.

Standard ISO 22000 ima jasne zahteve za procese i procedure sistema upravljanja bezbednošću hrane i zahteva da organizacija implementira programe preduslova i HACCP. Za razliku od nekih drugih programa sertifikacije sistema upravljanja bezbednošću hrane (na primer FSSC 22000 i SKF), ISO 22000 nema posebne zahteve za programe preduslova (PRP), ali zahteva da organizacija identifikuje i implementira odgovarajuće programe. Ovo ga čini fleksibilnijim, a prehrambene organizacije bilo koje vrste mogu implementirati i biti sertifikovane prema ISO 22000.

Brzu i praktičnu implementaciju ISO 22000 ostvarićete pomoću generičke dokumentacije u najkraćem mogućem roku.

WELCOME TO SWISOCERT

Razvili smo jednostavna i praktična generička rešenja kako bi se omogućila brza i jednostavna implementacija standarda za mala i srednja preduzeća.

BRZA I JEDNOSTAVNA IMPLEMENTACIJA I SERTIFIKACIJA ISO STANDARDA U SRBIJI

1 - Analiza Podataka

Razvili smo jednostavna, fleksibilna i prilagodljiva rešenja, koja nam pomažu da analiziramo vaše procese i potrebe.

Koliko košta ISO 22000

Kratka analiza procesa je praktičan korak koji će omogućiti da za samo nekoliko minuta obezbedimo neophodne informacije i sagledamo korake za brzu implementaciju standarda. Naš cilj je zadovoljan klijent i najpovoljnija cena sertifikacije standarda na tržištu ADRIA

2 - Implementacija Standarda

Iskoristite sve prednosti generičke dokumentacije koja je razvijena za brzu i praktičnu implementaciju standarda.

Generička dokumentacija

Generička dokumentacija omogućava da se Vaši procesi jednostvano dokumentuju i optimizuju, čime se postiže brza i praktična implementacija standarda. Ovako uspostavljene procedure smanjuju broj reklamacija, optimizuje troškove vašeg poslovanja i uvođenja standarda.

3 - Sertifikacija Standarda

Brzo i jednostavno obezbedite svojoj kompaniji ISO sertifikat u saradnji sa SwisoCert grupom.

ISO 22000 Sertifikat

Višegodišnje iskustvo na polju standardizacije omogućava nam da u kratkom roku sertifikujemo Vašu organizaciju po najpovoljnijim uslovima na tržištu. ISO Sertifikat je međunarodno priznata potvrda izdata od strane akreditovane sertifikacione kuće.

SERTIFIKAT ISO 22000

Mi razvijamo generičke modele i implementiramo najbolja rešenja u mala i srednja preduzeća, sa ciljem da budemo prvi izbor za međunarodne standarde u vašem sektoru.

Našu uslugu implementacije standarda prati garancija uspešne sertifikacije i međunarodno akreditovan sertifikat priznat u celom svetu.

PROVERITE DA LI SU VAŠI SERTIFIKATI AKREDITOVANI

IAF

U svrhu boljeg korisničkog iskustva i poboljšanje kvaliteta svojih usluga, web adresa koristi kolačiće.