Skip links

ISO 26000

Social responsibility

IMPLEMENTACIJA I SERTIFIKACIJA STANDARDA

Implementacija standarda ISO 26000 obezbiće da su upravljačke strukture i procesi organizacije odgovorni, transparentni i da odgovaraju na potrebe i očekivanja zainteresovanih strana.

Organizaciono upravljanje se odnosi na sisteme, procese i prakse koje organizacije koriste za upravljanje i kontrolu svojih operacija. ISO 26000 pruža smernice o tome kako organizacije mogu da se pozabave društvenom odgovornošću u oblasti organizacionog upravljanja.

Uspostavlja se sistem za etičko donošenje odluka i ponašanja, koji odražavaju vrednosti organizacije i koji su u skladu sa njenim obavezama prema društvenoj odgovornosti.

Obezbeđuje procese koji dokazuju da je rukovodstvo organizacije posvećeno društvenoj odgovornosti i da predstavlja primer etičkog ponašanja.

Uspostavljanje sistema za upravljanje i izveštavanje o naporima organizacije u društvenoj odgovornosti, uključujući sve negativne uticaje i napore za njihovo rešavanje.

Uspostavljena dokumentacija prema zahtevima ISO 26000 usaglašava postojeće procese tako da su politike i prakse organizacije u skladu sa međunarodnim standardima i praksama u vezi sa društvenom odgovornošću.

ISO 26000 pruža smernice o tome kako organizacije mogu da se pozabave društvenom odgovornošću u oblasti ljudskih prava:

 • Poštovanje i podrška unapređenju i zaštiti ljudskih prava, kao što je priznato u međunarodnim instrumentima o ljudskim pravima.
 • Identifikovanje i izbegavanje bilo kakvih negativnih uticaja na ljudska prava koji mogu biti rezultat poslovanja, proizvoda ili usluga organizacije.
 • Nastoji da spreči ili ublaži bilo kakve negativne uticaje na ljudska prava koji su uzrokovani operacijama, proizvodima ili uslugama organizacije.
 • Uspostavlja sistem za identifikaciju, sprečavanje i rešavanje bilo kakvih negativnih uticaja na ljudska prava koji mogu nastati iz odnosa organizacije sa dobavljačima i drugim poslovnim partnerima.
 • Podstiče učešća svih zainteresovanih strana, uključuje zaposlene i lokalnu zajednicu u naporima organizacije da se poštuju i podrže ljudska prava.

ISO 26000 sertifikat se može izdati na zahtev zainteresovane strane, nakon provere od strane treće strane. Treba naglasiti da ovaj standard nije predmet sertifikacije, već predstavlja niz uputstava. Međutim u praksi se sve ćešće traži potvrda uspostavljenih i kontrolisanih procesa prema smernicama za društveno odgovorno poslovanje ISO 26000  u vidu externog audita od strane nezavisnog sertifikacionog tela i sertifikat kao dokaz poštovanja istih.

ISO 26000 sertifikat je dokaz :

 • Obezbeđivanje bezbednih i zdravih uslova za rad i unapređenje dobrobiti zaposlenih.
 • Da politika i praksa organizacije ne diskriminišu na osnovu rase, pola, vere, starosti ili bilo kog drugog statusa.
 • Uspostavljanog sistema za identifikaciju, sprečavanje i rešavanje bilo kakvih negativnih uticaja na radnička prava koji mogu proisteći iz odnosa organizacije sa dobavljačima i drugim poslovnim partnerima.
 • Podsticanja i učešća zaposlenih u procesima donošenja odluka u organizaciji i pružanje mogućnosti da oni daju povratne informacije i doprinose.
 • Poštovanja radnih prava

Primeri instrukcija koje organizacija treba da uključi u svoju poslovnu politiku i praksu, vezanih za društvenu odgovornost u oblasti radnih praksi:

 • „Organizacija je posvećena poštovanju i podršci unapređenju i zaštiti međunarodno priznatih radnih prava, uključujući pravo na slobodu udruživanja i pravo na kolektivno pregovaranje. Svi zaposleni imaju pravo da se učlane u sindikat ili drugu organizaciju zaposlenih ako žele da to učini.
 • „Organizacija je posvećena obezbeđivanju bezbednih i zdravih uslova rada za sve zaposlene. To uključuje održavanje bezbednog i zdravog radnog okruženja, obezbeđivanje neophodne sigurnosne opreme i obuke, kao i promociju dobrobiti zaposlenih kroz programe kao što su inicijative za zdravlje i dobro zdravlje. Zaposleni imaju pravo da prijave bilo kakvu zabrinutost za bezbednost ili incidente bez straha od odmazde, a organizacija će preduzeti odgovarajuće mere za rešavanje svih identifikovanih bezbednosnih problema.“
 • „Organizacija je posvećena promovisanju različitosti i inkluzije na radnom mestu. Verujemo da raznolika radna snaga donosi različite perspektive i iskustva koja obogaćuju naše poslovanje i koriste našim klijentima. Ne diskriminišemo na osnovu rase, pola, vere, godine, seksualne orijentacije ili bilo kog drugog statusa, a mi nastojimo da stvorimo inkluzivno i prijatno okruženje za sve zaposlene.“
 • „Organizacija je posvećena održivosti i smanjenju našeg uticaja na životnu sredinu. Implementirali smo brojne inicijative za smanjenje naše potrošnje energije i resursa, kao što su programi reciklaže, energetski efikasna rasveta i oprema, kao i prakse održivih izvora. Podstičemo sve zaposlene da imaju na umu njihov uticaj na životnu sredinu i podržavajte naše napore za održivost u njihovom svakodnevnom radu.“

Brza i praktična implementacija ISO 26000 ostvarićete pomoću generičke dokumentacije.

DOBRODOŠLI U SWISOCERT

Razvili smo jednostavna i praktična generička rešenja kako bi se omogućila brza i jednostavna implementacija standarda za mala i srednja preduzeća.

BRZA I JEDNOSTAVNA IMPLEMENTACIJA I SERTIFIKACIJA ISO STANDARDA U SRBIJI

1 - Analiza Podataka

Razvili smo jednostavna, fleksibilna i prilagodljiva rešenja, koja nam pomažu da analiziramo vaše procese i potrebe.

Koliko košta ISO 26000?

Kratka analiza procesa je praktičan korak koji će omogućiti da za samo nekoliko minuta obezbedimo neophodne informacije i sagledamo korake za brzu implementaciju standarda. Naš cilj je zadovoljan klijent i najpovoljnija cena sertifikacije standarda na tržištu ADRIA .

2 - Implementacija Standarda

Iskoristite sve prednosti generičke dokumentacije koja je razvijena za brzu i praktičnu implementaciju standarda.

Generička dokumentacija

Generička dokumentacija omogućava da se Vaši procesi jednostvano dokumentuju i optimizuju, čime se postiže brza i praktična implementacija standarda. Ovako uspostavljene procedure smanjuju broj reklamacija, optimizuje troškove vašeg poslovanja i uvođenja standarda.

3 - Sertifikacija Standarda

Brzo i jednostavno obezbedite svojoj kompaniji ISO sertifikat u saradnji sa SwisoCert grupom.

ISO 26000 Sertifikat

Višegodišnje iskustvo na polju standardizacije omogućava nam da u kratkom roku sertifikujemo Vašu organizaciju po najpovoljnijim uslovima na tržištu. ISO Sertifikat je međunarodno priznata potvrda izdata od strane akreditovane sertifikacione kuće.

SERTIFIKAT ISO 26000

Mi razvijamo generičke modele i implementiramo najbolja rešenja u mala i srednja preduzeća, sa ciljem da budemo prvi izbor za međunarodne standarde u vašem sektoru.

Našu uslugu implementacije standarda prati garancija uspešne sertifikacije i međunarodno akreditovan sertifikat priznat u celom svetu.

PROVERITE DA LI SU VAŠI SERTIFIKATI AKREDITOVANI

IAF

U svrhu boljeg korisničkog iskustva i poboljšanje kvaliteta svojih usluga, web adresa koristi kolačiće.