Skip links

ISO 28000

Security and resilience security management system

ISO 28000

ISO 28000 Sistem menadžmenta bezbednosti lanca snabdevanja je međunarodni standard upravljanja rizicima i obezbeđuje sve kritične aspekte prilikom lanca snabdevanja.

Implementacija ISO 28000:2022 Sistem menadžmenta obezbeđenja lanca snabdevanja je moguća za sva preduzeća i organizacije bez obzira na veličinu i delatnost.

Sertifikacija ISO 28000 kroz našu grupu pomoćiće vam da dokažete da upravljanja rizicima u lanacu snebdevanja, a to znači da imate dokumentovan i kontrolisan sistem i u potpunosti implementiran.

Usluga implementacije  ISO 28000:2022

Razvili smo praktična generička dokumenta kako bi se omogućila brza i jednostavna implementacija ISO 22000:2018 standarda za mala i srednja preduzeća.

Sposobni smo da u kratkom roku odgovorimo na zahteve tržišta i verujemo da je naša usluga implementacije i cena sertifikacije ISO 28000 najpovoljnija.

Naše usluge prati garancija uspešne sertifikacije i međunarodno akreditovani sertifikati priznati u celom svetu.

CENA USLUGE ZA UVOĐENJE I SERTIFIKACIJU STANDARDA

Cena serrtifikacije standarda- Swisocert Sertifikacija Srbija

U mogućnosti smo da odgovorimo na zahteve tržišta i verujemo da pružamo najpovoljnije cene za uslugu implementacije i sertifikacije ISO 28000 standarda na tržištu.

KORISNIČKI SERVIS SWISOCERT

Implementacija ISO 28000:2022

IMPLEMENTACIJA I SERTIFIKACIJA STANDARDA

ISO 28000 – Security management systems for the supply chain

Implementacija ISO 28000:2022 Sistem menadžmenta bezbednosti lanca snabdevanja je najbolji način da dokažete svojim klijentima da ste posvećeni tome da im pružite proizvode u ugovorenom roku. ISO 28000 sertifikat je dokaz da se u vašem poslovnim procesima i logističkom lancu sprovode kontrolne mere u pogledu smanjivnja rizika po lanac snabdevanja.

Upoznajte se sa zahtevima standarda ISO 28000 Menadžment obezbeđenja lanca snabdevanja
Planirajte korake za implementaciju i sertifikaciju uz stručnog konsultanta
Identifikujte ključne odgovornosti, politike i ciljeve standarda ISO 28000
Usaglasite i dokumentujte procese uz pomoć generčkih modela
Prilagodite i pokrenite svoj sistem upravljanja bezbednošću
Ocenite i registrujte se za sertifikaciju – Sertifikat ISO 28000
Stalno poboljšanje i unapređenje procesa bezbednosti

Iskustvo našeg tima i generička rešenja koja smo razvili, omogućavaju da u kratkom roku implementiramo zahteve ISO 28000 u vašu organizaciju po najpovoljnijim uslovima na tržištu.

Menadžmenta bezbednosti lanca snabdevanja – zahtevi ISO 28000

ISO 28000 standard ili menadžmenta bezbednosti lanca snabdevanja je zasnovan na principima upravljanja procesima sa fokusom na bezbednost, standard je procesnog pristupa sa ciljem stalnog poboljšanja. Pre postupka sertifikacije neophodno je da implementirate zahteve i postavite sistem kontrole, u čemu će vam pomoći naši konsultanti. Lista zahteva za reviziju pogledajte na stranici – ISO 28000 Requirements

ISO 28000 standard vam omogućava da poboljšate performanse vaše kompanije u lancu snabdevanja. ISO 28000 Menadžmenta bezbednosti lanca snabdevanja demonstrira visoke standarde kontrola vaše kompanije internim i eksternim zainteresovanim stranama, a dokaz vaših uspešnih kontrola je sertifikat (Certificate ISO 28000) izdat od strane akreditovane sertifikacione kuće.

Danas ISO 28000 predstavlja jedan od najčešće traženih preduslova za saradnju sa kompanijama na EU tržištu, pristup velikim trgovačkim lancima i ulazak na listu odobrenih dobavljača. Sve veći broj raspisa javne nabavke ovaj standard postavljaju kao jedan od uslova po pitanju dokaza kvaliteta robe i/ili usluga.

Certification –  ISO 28000:2022

Procenite na vreme bezbednosne rizike u svom lancu snabdevanja i omogućite uvođenje mera kako bi organizacija bila usaglašena sa lokalnim i međunarodnim zakonima. U tom pogledu neophodno je ispuniti sve preduslove i obezbediti dokazivu i pouzdanu kontrolu procesa – Sertifikat ISO 28000

Brza i jednostavna implementacija zahteva uz generčka dokumenta ISO 28000 omogućiće vam da za kratko vreme uspešno podnesete zahtev i sertifikujete svoju kompaniju. Sertifikat ISO 280000:2022 je dokaz uspostavljenih kontrola usluga i rizika, a Swisocert tim će vam pomoći da dođete da ISO 28000 sertifikata, međunarodno priznate potvrde izdate od strane akreditovane sertifikacione kuće u sklopu IAF-a.

Višegodišnje iskustvo našeg tima na polju standardizacije omogućava nam da u kratkom roku sertifikujemo Vašu organizaciju po najpovoljnijim uslovima na tržištu.

Pošaljite nam upit za cenu i rokove >>>

Certificate Security Proof – ISO 28000

Brzu i praktičnu implementaciju ISO 28000:2022 ostvarićete pomoću generičke dokumentacije.

Od kompanija se sve više zahtevaju standardi koji dokazuju efikasno upravljale procesima i kontrolu proizvoda i/ili usluga, društvenoodgovoran i kontrolisan uticaj na životnu sredinu i društvo. Logistički plan snabdevanja igra značajnu ulogu kako bi kupci i korisnici bili stalno snabdeveni sa potrebnom robom i uslugama. Jedan od uslova koje postavljaju je da moraju osigurati da i njihovi dobavljači poštuju iste principe‚kao i oni sami. Najbolji primer su trgovački lanci prisutni u preko 20 zemalja Lidl, Kaufland, Delez, Aldi, Tesco, Auchan…

Spisak zahteva i/ili smernice za dobavljače – Security Proof Guidelines for ISO 28000, postavljaju jasne zahteve koje morate poštovati u svom poslovanju da bi ste se našli na odobrenoj listi dobavljača robe i usluga.

DOBRODOŠLI U SWISOCERT

Razvili smo jednostavna i praktična generička rešenja kako bi se omogućila brza i jednostavna implementacija standarda za mala i srednja preduzeća.

BRZA I JEDNOSTAVNA IMPLEMENTACIJA I SERTIFIKACIJA ISO STANDARDA U SRBIJI

1 - Analiza Podataka

Razvili smo jednostavna, fleksibilna i prilagodljiva rešenja, koja nam pomažu da analiziramo vaše procese i potrebe.

Koliko košta ISO 28000?

Kratka analiza procesa je praktičan korak koji će omogućiti da za samo nekoliko minuta obezbedimo neophodne informacije i sagledamo korake za brzu implementaciju standarda. Naš cilj je zadovoljan klijent i najpovoljnija cena sertifikacije standarda na tržištu ADRIA .

2 - Implementacija Standarda

Iskoristite sve prednosti generičke dokumentacije koja je razvijena za brzu i praktičnu implementaciju standarda.

Generička dokumentacija

Generička dokumentacija omogućava da se Vaši procesi jednostvano dokumentuju i optimizuju, čime se postiže brza i praktična implementacija standarda. Ovako uspostavljene procedure smanjuju broj reklamacija, optimizuje troškove vašeg poslovanja i uvođenja standarda.

3 - Sertifikacija Standarda

Brzo i jednostavno obezbedite svojoj kompaniji ISO sertifikat u saradnji sa SwisoCert grupom.

ISO 28000 Sertifikat

Višegodišnje iskustvo na polju standardizacije omogućava nam da u kratkom roku sertifikujemo Vašu organizaciju po najpovoljnijim uslovima na tržištu. ISO Sertifikat je međunarodno priznata potvrda izdata od strane akreditovane sertifikacione kuće.

SERTIFIKAT ISO 28000:2022

Mi razvijamo generičke modele i implementiramo najbolja rešenja u mala i srednja preduzeća, sa ciljem da budemo prvi izbor za međunarodne standarde u vašem sektoru.

Našu uslugu implementacije standarda prati garancija uspešne sertifikacije i međunarodno akreditovan sertifikat priznat u svetu.

 

IAF

U svrhu boljeg korisničkog iskustva i poboljšanje kvaliteta svojih usluga, web adresa koristi kolačiće.