Skip links

ISO 50001 Requirements

Energy Management Systems

ISO 50001 Requirements

Dokumentacija ISO 50001 je dizajnirana prema zahteviam standarda, da podrži organizacije u svim sektorima. Energy Management standard pruža praktičan način za poboljšanje korišćenja energije, kroz razvoj sistema upravljanja energijom.

Sistemi upravljanja energijom osmišljen je kroz niz generičkih dokumenta koji preciziraju zahteve za uspostavljanje, implementaciju, održavanje i unapređenje sistema upravljanja energijom (EnMS). Predviđeni ishod je da se omogući organizaciji da sledi sistematski pristup u postizanju stalnog poboljšanja energetskih performansi i EnMS-a.

Implementacija i sertifikacija Energy Management Systems -a prema zahtevima ISO 50001 je moguća za sva preduzeća i organizacije bez obzira na veličinu i delatnost.

Razvili smo jednostavna i praktična generička rešenja kako bi se omogućila brza i jednostavna implementacija ISO 50001 standarda za mala i srednja preduzeća.

U mogućnosti smo da kratkom roku odgovorimo na zahteve tržišta i verujemo da su cene naših usluga najpovoljnije na tržištu. Naše uluge prati garancija uspešne sertifikacije i međunarodno akreditovani sertifikati.

ISO 50001 structure with guidance for use

ISO 50001 EnMS mora da pokriva najmanje 60 odsto ukupne potrošnje energije kompanije, a to zahteva određivanje glavnih oblasti korišćenja energije. Neophodno je da struktura standarda ISO 50001 uključuje objekte, procese, osoblje koje utiče na korišćenje i potrošnju energije i druge varijable koje utiču na korišćenje energije, kao što su: utvrđivanje trenutnih energetskih performansi ovih postrojenja, procesi i sistemi kao i procena buduće upotrebe energije i potrošnje energije.

CENOVNIK USLUGA ZA UVOĐENJE I SERTIFIKACIJU STANDARDA

certification price

U MOGUĆNOSTI SMO DA ODGOVORIMO NA ZAHTEVE TRŽIŠTA I VERUJEMO DA SU NAŠE CENE ISO STANDARDA NAJPOVOLJNIJE NA TRŽIŠTU

What is ISO 50001

Sistemi upravljanja energijom ISO 50001:2018 specificira zahteve za uspostavljanje, implementaciju, održavanje i unapređenje sistema upravljanja energijom, čija je svrha da omogući organizaciji da sledi sistematski pristup u postizanju stalnog poboljšanja energetskih performansi, uključujući energetsku efikasnost, korišćenje i potrošnju energije.

Razvili smo za Vas model koji je jednastavno slediti prilikom implementacije i tokom primene sistema upravljanja energtskim kapacitetima. Kontaktirajte Swisocert Grupu i saznajte više o tome kako EnMS funkcioniše i kada se može primeniti u vašoj orginizaciji.

ISO 50001:2018 specificira zahteve koji se primenjuju na korišćenje i potrošnju energije, uključujući merenje, dokumentovanje i izveštavanje, dizajn i praksu nabavke za opremu, sisteme, procese i osoblje koji doprinose energetskim performansama.

ISO 50001:2018 se primenjuje na sve varijable koje utiču na energetske performanse koje organizacija može pratiti i na koje može uticati. Energy Management ne propisuje specifične kriterijume performansi u pogledu energije.

ISO 50001:2018 je dizajniran da se koristi nezavisno, ali može biti usklađen ili integrisan sa drugim sistemima upravljanja. Primenljiv na bilo koju organizaciju koja želi da osigura da je u skladu sa svojom navedenom energetskom politikom i koja želi da to demonstrira drugima, pri čemu se takva usklađenost potvrđuje ili putem samoevaluacije i samodeklarisanja usaglašenosti, ili sertifikacijom sistem upravljanja energijom od strane eksterne organizacije.

ISO 50001:2018 Energy Management takođe pruža, u Aneksu A, informativne smernice o njegovoj upotrebi.

ISO 50001:2018 pdf download

Uputsva za uspostavljanje EnMS-a uključuje identifikaciju i dodelu pravila i resursa potrebnih za postavljanje energetsku politiku i energetske ciljeve u praksi. ISO 50001:2018 pdf uputsva pružaju smernice i uključuju posvećenost zakonskoj usklađenosti i kontinuiranom poboljšanju energetskih performansi.

Smernice za proces identifikacije i evaluacije korišćenja energije treba da navede organizaciju da definiše oblasti značajne upotrebe energije i identifikuje mogućnosti za poboljšanje energetskih performansi.

Brzu i praktičnu implementaciju ISO 50001 ostvarićete pomoću generičke dokumentacije u njakraćem roku.

WELCOME TO SWISOCERT

Razvili smo jednostavna i praktična generička rešenja kako bi se omogućila brza i jednostavna implementacija standarda za mala i srednja preduzeća.

BRZA I JEDNOSTAVNA IMPLEMENTACIJA I SERTIFIKACIJA ISO STANDARDA U SRBIJI

1 - Analiza Podataka

Razvili smo jednostavna, fleksibilna i prilagodljiva rešenja, koja nam pomažu da analiziramo vaše zahteve, procese i potrebe.

Koliko košta ISO standard ?

Ovaj praktičan korak omogućiće nam da za nekoliko minuta obezbedimo neophodne informacije i sagledamo najbitnije korake za brzu implementaciju standarda i obezbedimo vam najpovoljnije uslove.

2 - Implementacija Standarda

Iskoristite sve prednosti generičke dokumentacije koju je razvila SwisoCert grupa.

Generička dokumentacija

Generička dokumentacija omogućava da se Vaši procesi jednostvano dokumentuju i optimizuju, čime se postiže brza i praktična implementacija standarda. Ovako uspostavljene procedure smanjuju broj reklamacija, optimizuje troškove vašeg poslovanja i uvođenja standarda.

3 - Sertifikacija Standarda

Brzo i jednostavno obezbedite svojoj kompaniji ISO sertifikat u saradnji sa SwisoCert grupom.

ISO Certificate

Višegodišnje iskustvo na polju standardizacije omogućava nam da u kratkom roku sertifikujemo Vašu organizaciju po najpovoljnijim uslovima na tržištu.  ISO Sertifikat je međunarodno priznata potvrda izdata od strane akreditovane sertifikacione kuće u sklopu IAF-a.

Trusted by global companies

We research and development generic models solution for small to medium companies, the aim of being a first-choice for international standards within your sector.

U svrhu boljeg korisničkog iskustva i poboljšanje kvaliteta svojih usluga, web adresa koristi kolačiće.