Skip links

ISO 9001 Requirements

Quality Management Systems

ISO 9001 zahtevi i dokumentacija

Koji su sve zahtevi ISO 9001 standarda ? (What are the iso 9001 requirements?), šta definišu, koji elementi su obavezni u KMS-u, i kako da se ti elementi implementiraju, najčešća su pitanja korisnika standarda ISO 9001.

ISO 9001 pomaže da se obezbedi konstantan, kvalitet proizvoda i usluga za kupce. Iskoristite sve prednosti generičke dokumentacie i rešenja koje je razvila Swisocert grupa za potrebe svojih klijenata i prema zahtevima ISO 9001:2015 standarda, jednostvano se dokumentujtu i optimizuju svi vaši procesi u cilju da se postigne brza i praktična implementacija Quality Management Systems -a.

Implementacija i sertifikacija menadžment kvaliteta prema zahtevima ISO 9001 je moguća za sva preduzeća i organizacije bez obzira na veličinu i delatnost. Razvili smo jednostavna i praktična generička rešenja kako bi se omogućila brza i jednostavna implementacija SRPS ISO 9001 zahteva za mala i srednja preduzeća. Naši konsultanti pružiće vam sve neophodne informacije koje treba da znate o SRPS ISO 9001 – sa posebnim naglaskom na evidencije procesa i razumevanje kontrole procesa.

Zahtevi standard ISO 9001 nalažu da vaša organizacija definiše ključne oblasti , kako bi se postiglo kontinuirano poboljšanje u okviru vašeg sistema upravljanja kvalitetom. Lista dokument predviđa za svaki KMP: Izjava (opis principa), Obrazloženje (zašto je princip važan za organizaciju), Ključne prednosti (koristi povezane sa principom), Radnje koje možete preduzeti (primeri tipičnih radnji za poboljšanje performansi organizacije)

Sedam principa upravljanja kvalitetom su:

KMP 1 – Fokus na korisnika
KMP 2 – Liderstvo
KMP 3 – Angažovanje ljudi
KMP 4 – Procesni pristup
KMP 5 – Poboljšanje
KMP 6 – Donošenje odluka zasnovano na dokazima
KMP 7 – Upravljanje odnosima

Zahtevi standard ISO 9001 u pdf format – link brosura >>>

WELCOME TO SWISOCERT

Razvili smo jednostavna i praktična generička rešenja kako bi se omogućila brza i jednostavna implementacija standarda za mala i srednja preduzeća.

BRZA I JEDNOSTAVNA IMPLEMENTACIJA I SERTIFIKACIJA ISO STANDARDA U SRBIJI

1 - Analiza Podataka

Razvili smo jednostavna, fleksibilna i prilagodljiva rešenja, koja nam pomažu da analiziramo vaše zahteve, procese i potrebe.

Koliko košta ISO standard ?

Ovaj praktičan korak omogućiće nam da za nekoliko minuta obezbedimo neophodne informacije i sagledamo najbitnije korake za brzu implementaciju standarda i obezbedimo vam najpovoljnije uslove.

2 - Implementacija Standarda

Iskoristite sve prednosti generičke dokumentacije koju je razvila SwisoCert grupa.

Generička dokumentacija

Generička dokumentacija omogućava da se Vaši procesi jednostvano dokumentuju i optimizuju, čime se postiže brza i praktična implementacija standarda. Ovako uspostavljene procedure smanjuju broj reklamacija, optimizuje troškove vašeg poslovanja i uvođenja standarda.

3 - Sertifikacija Standarda

Brzo i jednostavno obezbedite svojoj kompaniji ISO sertifikat u saradnji sa SwisoCert grupom.

ISO Certificate

Višegodišnje iskustvo na polju standardizacije omogućava nam da u kratkom roku sertifikujemo Vašu organizaciju po najpovoljnijim uslovima na tržištu.  ISO Sertifikat je međunarodno priznata potvrda izdata od strane akreditovane sertifikacione kuće u sklopu IAF-a.

SERTIFIKAT ISO 9001:2015

Mi razvijamo generičke modele i implementiramo najbolja rešenja u mala i srednja preduzeća, sa ciljem da budemo prvi izbor za međunarodne standarde u vašem sektoru.

Našu uslugu implementacije standarda prati garancija uspešne sertifikacije i međunarodno akreditovan sertifikat priznat u celom svetu.

PROVERITE DA LI SU VAŠI SERTIFIKATI AKREDITOVANI

IAF

U svrhu boljeg korisničkog iskustva i poboljšanje kvaliteta svojih usluga, web adresa koristi kolačiće.